وبلاگ

توضیح وبلاگ من

استخراج مدل کسب و کار برای باشگاه‌های ورزشی بانوان در استان تهران

 
تاریخ: 25-12-99
نویسنده: نجفی زهرا

3-1-               اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری

 

از آنجایی که معضلاتی همچون چاقی و افسردگی به مقدار زیادی در میان بانوان رو به افزایش می‌باشد این امر ورزش را به عنوان راه درمانی برای نجات از این معضلات پیش روی بانوان جامعه قرار می‌دهد(ملدی،1389). این راهِ درمان نه تنها سلامت روحی و جسمی بانوان را ارتقا می‌دهد بلکه راه حلی مناسب برای ارتقا سطح زندگی ایشان در کنار خانواده و تشویق فرزندان به ورزش از دوران کودکی می‌باشد.

 

با مروری بر پروژه‌های انجام گرفته در کشورمان به ناکافی بودن تحقیقات در این زمینه پی برده می‌شود و با توجه به لزوم گسترش امر ورزش و ارتقا سطح ارزش آفرینیِ باشگاه‌های ورزشی، تحقیق در این زمینه امری مهم در کشورمان قلمداد می‌شود.

 

1-3-2-               اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی

پایان نامه - مقاله - تحقیق

 

توجه به ورزش و فعالیت بدنی به عنوان راهکار اصلی پیشگیری و نیز درمان بسیاری از بیماری‌ها محسوب شده و عامل ایجاد سلامت عمومی و کاهش سطح ناتوانی در جمعیت بیمار می‌گردد. از این رو باشگاه‌های ورزشی می‌توانند کسب و کارهای سوددهی برای کارآفرینان بوده و یک کارآفرینی اجتماعی با هدف کمک به ارتقا سلامت جامعه و کاهش بیماری‌ها محسوب شوند و در این راستا تهیه‌ی یک مدل کسب و کار مناسب به پیشرفت هرچه بیشتر این باشگاه‌ها کمک خواهد کرد و نوآوری مستمر در این مدل به حفظ مزیت رقابتی باشگاه خواهد انجامید(اسماعیلی،1380).

 

 

 

1-4-       اهداف تحقیق

 

هدف اصلی

 

استخراج مدل کسب و کار برای باشگاه‌های ورزشی بانوان در استان تهران

 

اهداف فرعی

 

استخراج حوزه‌ی محصول مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی

 

استخراج حوزه‌ی مالی مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی

 

استخراج حوزه‌ی زیر ساختار مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی

 

استخراج حوزه‌ی مشتری مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی

 

 

 

1-5-       فرضیه‏ های تحقیق

 

سوال اصلی

 

چگونه می توان مدل کسب و کار برای باشگاه‌های ورزشی بانوان را استخراج کرد؟

 

سوالات فرعی

 

حوزه‌ی محصول مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی شامل چه مواردی می‌باشد؟

 

حوزه‌ی مالی مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی شامل چه مواردی می‌باشد؟

 

حوزه‌ی زیر ساختار مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی شامل چه مواردی می‌باشد؟

 

حوزه‌ی مشتری مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی شامل چه مواردی می‌باشد؟

 

 

 

– Afuah and Tucci

 

– Osterwalder

 

– Tsai


فرم در حال بارگذاری ...

« ارزیابی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان (ERP)با استفاده از سیستم استنتاج فازیامکان سنجی توانمندیهای هتل های سنتیاستان یزد و تنگناها وچالشهای فراروی آن بر اساس مدل SWOT »