وبلاگ

توضیح وبلاگ من

مقایسه منتخبی از متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روانی ورزشکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال رشته ­های کیک­بوکسینگ و ووشو

 
تاریخ: 25-12-99
نویسنده: نجفی زهرا

د بالایی از جوانان مستعد کشور می­توانند پشتوانه­ای ارزشمند جهت کسب مقام­های قهرمانی در رشته­های مختلف ورزشی در جهان باشند، اما با توجه به محدود بودن امکانات و تجهیزات ورزشی که قادر به پاسخ­گویی تمام نیازهای جوانان نمی­باشد و همچنین با توجه به اینکه در کشور ما انتخاب ورزشکاران بر مبنای آزمایش و خطا صورت می­گیرد، به منظور جلوگیری از اتلاف وقت، سرمایه و به هدر رفتن استعدادها و تلاش­های بی­حاصل دست­اندرکاران، انجام تحقیقات و مطالعه پیرامون عوامل اثرگذار امری مهم به نظر می­رسد. بهتر است تا از طریق تعیین ملاک­هایی، بهترین و مناسب­ترین افراد شناخته شوند و با برنامه­ریزی صحیح آن­ها را در راه رسیدن به سکوی قهرمانی هدایت کرد. انجام این تحقیقات دارای اهمیت و ارزش است زیرا نه تنها در تعیین یک مرجع جهت کشف زودهنگام استعدادها می­توان از آن کمک گرفت بلکه تأثیر هر رشته ورزشی را بر تیپ بدنی و نیز سایر متغیرهای بیومکانیکی می­توان مشاهده کرد. مطالعه قالب انسان ابزار مفیدی برای انتخاب استعداد زودهنگام و ارزیابی برنامه تمرینی می­باشد. دانستن شاخص­ها و ویژگی­های افراد می­تواند به مربیان، ورزشکاران و متخصصین این رشته ورزشی کمک کند که برای رسیدن به قله­ی رفیع قهرمانی می­بایستی دارای چه ویژگی­های آنتروپومتریکی و جسمانی باشند (35). بنابراین شناخت علل و عوامل مؤثر در عملکرد بالای قهرمانان ورزشی در صحنه­های بین­المللی ضرورت پیدا می­کند (3).

 

در این راه به دلیل اهمیت کشف استعداد ورزشی، تأثیر تیپ بدنی در عملکرد ورزشی، و نبود تعریف مناسبی از شکل­شناسی ورزشکاران رشته­های رزمی به تفکیک، لازم است که تحقیقی صورت پذیرد که امکان تهیه یک مرجع آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روان­شناختی مشخص برای ورزشکاران کیک­بوکسینگ و ووشو را فراهم آورد. چون در کشور تاکنون تحقیقی در این زمینه روی مردان کیک­بوکسر و ووشوکار صورت نگرفته است، انجام این گونه تحقیقات ضروری به نظر می­رسد. ضرورت این تحقیق را می­توان مشخص شدن وضعیت ووشوکاران و کیک­بوکسرها به لحاظ متغیرهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روان­شناختی دانست. ضرورت اصلی و عمده این تحقیقات کمک به مربیان است که در سطوح مختلف ورزشی فعالیت دارند تا بهترین و مناسب­ترین افراد را از نظر ویژگی­های بدنی و روانی جهت آموزش انتخاب نمایند. دست­اندرکاران امر ورزش و تربیت بدنی معتقدند که آمادگی جسمانی بالاتر توأم با مهارت­های روانی مطلوب­تر برای رسیدن به اوج قهرمانی لازمه­ی هر ورزشی است. شناخت ویژگی­های جسمانی و شاخص­های اجرای مهارت به طور قطع بر عملکرد ورزشکاران تأثیر می­گذارند. با این همه، تحقیقات آنتروپومتریکی (4،13) و بیومکانیکی (6) روی ورزشکاران رزمی محدود می­باشد. و همچنین پیرامون متغیرهای روان­شناختی ورزشکاران کیک­بوکسینگ و ووشو پژوهش معتبری توسط محقق یافت نگردید. پیکرسنجی به­عنوان اولین گام جهت سرمایه­گذاری روی قهرمانان ملی و رسیدن به پیروزی در مسابقات بین­المللی باید در برنامه­های آموزشی لحاظ گردد.

 

1-4- فرضیه­های تحقیق

 

 

1-4-1- فرض کلی

 

بین متغیرهای آنتروپومتریکی (ترکیب بدن و تیپ بدنی)، بیومکانیکی (استقامت عضلانی، قدرت، چابکی، انعطاف­پذیری، تعادل و توان انفجاری) و روانی (مهارت­های روانی) ورزشکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال رشته­های کیک­بوکسینگ و ووشو تفاوت وجود دارد.

 

1-4-2- فرضیات اختصاصی

 

1- بین متغیرهای آنتروپومتریکی ترکیب بدن و تیپ بدنی کیک­بوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال تفاوت وجود دارد.

 

2- بین متغیرهای بیومکانیکی استقامت عضلانی، قدرت، چابکی، انعطاف­پذیری، تعادل و توان انفجاری کیک­بوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال تفاوت وجود دارد.

 

3- بین مهارت­های روانی کیک­بوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال تفاوت وجود دارد.

 

1-5- اهداف تحقیق

پایان نامه - مقاله - تحقیق

 

1-5-1- هدف کلی

 

مقایسه منتخبی از متغیرهای آنتروپومتریکی (ترکیب بدن و تیپ بدنی)، بیومکانیکی (استقامت عضلانی، قدرت، چابکی، انعطاف­پذیری، تعادل و توان انفجاری) و روانی (مهارت­های روانی) ورزشکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال رشته­های کیک­بوکسینگ و ووشو.

 

1-5-2- اهداف اختصاصی

 

1- مقایسه متغیرهای آنتروپومتریکی ترکیب بدن و تیپ بدنی کیک­بوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال

 

2- مقایسه متغیرهای بیومکانیکی استقامت عضلانی، قدرت، چابکی، انعطاف­پذیری، تعادل و توان انفجاری کیک­بوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال

 

3- مقایسه مهارت­های روانی کیک­بوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال

 

[1] .Psychological variables

 

[2] .Mental skills

 

[3] .Concentration

 

[4] .Relaxation

 

[5] .Control

 

[6] .Goal setting

 

[7] .Imagery

 

[8] .Self-talk

 

[9] .Motivation

 

[10] .Self-confidence

 

[11] .Self-regulation

 

[12] .Mental toughness

 

[13] .Grappling technique

 

[14] .Striking technique


فرم در حال بارگذاری ...

« مقایسه کیفیت خدمات باشگاه های خصوصی و دولتی استان لرستان با استفاده از مدل سروکوالمقایسه تاثیر دو نوع تمرین گیرنده عمقی بر حس وضعیت مفصل زانو بازیکنان زن بسکتبال »