وبلاگ

توضیح وبلاگ من

" خرید متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 11 – 8 "

 

علاوه بر این، در حالی که مطالب زیادی ‌در مورد مزایای استفاده از رسانه های اجتماعی، گفته شده است؛ هر سال، هزاران نفر از مالزیایی ها به وسیله کلاهبرداری های اینترنتی و یا معاملات تجاری نشأت گرفته از رسانه های اجتماعی فریب می خورند. بنا به آمار های گزارش جرائم کامپیوتری نورتون، قربانیان جرایم اینترنتی در مالزی در مجموع ۳۸۸ میلیون دلار به دلیل جرائم اینترنتی در سال ۲۰۱۰ از دست داده‌اند. این تجربه ترس و وحشت را در میان دل بسیاری از جمله کارآفرینان کسب و کارهای کوچک در اعتماد به رسانه های اجتماعی ایجاد ‌کرده‌است.

 

در جدول زیر تعداد دیگری از پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده است آورده شده است.

 

جدول۲- ۲ پیشینه در خارج از کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف نویسنده و سال هدف نتایج Brecht,Eckhardt, Berger, & Guenther(2012) انگیزه کارکنان برای استفاده از رسانه های اجتماعی در کار خود را کشف کنند. تاثیر بسیار قابل توجهی از پنج ویژگی که حضور حرفه ای شرکت هم به عنوان یک ارزش فایده گرا و هم لذت باورانه برای کاربر ارائه کردند Erol eren(2013) تا اهمیت استراتژیک رسانه های اجتماعی برای کسب و کار و استخدام کارمندان به بررسی تعامل، رابطه و تأثیر رسانه های اجتماعی بر تعهد سازمانی پرداخت. نتایج بررسی نشان داد که رسانه های اجتماعی تأثیر مستقیمی بر احساس تعلق ندارد اما تأثیر مثبتی بر روی انگیزه کارکنان دارد. Alampay (2008) استفاده از سایت های شبکه های اجتماعی و تجارت تلفن همراه در پرورش کسب و کار اظهار می‌کند که صاحبان کسب و کار خرد شهری بیش از افرادی که در روستاها که با مشکلات فناوری روبرو هستند از مزایا بهره می‌برند شریفه فاطمه سید احمد و مورفی (۲۰۱۰) شبکه های اجتماعی به عنوان یک ابزار بازاریابی برای شرکت های کوچک در استرالیا در ابتدا نشان از افزایش تعداد دوستان شرکت در سال اول می‌داد اما در ادامه تعداد دوستان کاهش می یافت و دانش محدودی برای بازاریابی در گردشگری برای سازمان داشته است. Leftheriotis (2014) آیا کارمندان از رسانه های اجتماعی در کار خود استفاده می‌کنند که کارمندان بدون در نظر گرفتن سن به طور گسترده از رسانه های اجتماعی استفاده می‌کنند. و همچنین از نتایج مشاهده شد که رابطه قوی بین استفاده از رسانه های اجتماعی و عملکرد کار وجود دارد. DiMicco و همکاران (۲۰۰۸) Skeels & Grudin (2009) به بررسی استفاده موفق از شبکه های اجتماعی شبیه فیس بوک و لینکداین در میان کارمندان مایکروسافت استفاده اجتماعی و کاری گسترده همراه با الگوهای پیچیده ای است که با سیستم نرم افزاری و سن ارتباط شبکه ای متفاوت است . همچنین جذب سریع فناوری های رسانه های اجتماعی توسط سازمان را پیش‌بینی کردند Skeels & Grudin (2009) به بررسی استفاده موفق از شبکه های اجتماعی شبیه فیس بوک و لینکداین در میان کارمندان مایکروسافت استفاده اجتماعی و کاری گسترده همراه با الگوهای پیچیده ای است که با سیستم نرم افزاری و سن ارتباط شبکه ای متفاوت است . همچنین جذب سریع فناوری های رسانه های اجتماعی توسط سازمان را پیش‌بینی کردند Yardi, Golder,and Brzozowski (2009) توجه به مشارکت انگیزه های اقتصادی در سایت ها بر روی وب شبیه یوتیوب و ویکی پدیا کارکنان انتظار دارند وقتی در وبلاگ مشارکت می‌کنند مورد توجه قرار بگیرند. مخصوصا؛ شرکتهایی که سعی در انطباق با ابزارهای مبتنی بر وب مانند وبلاگ ها، انجمن ها و ویکی ها را دارند. و این امر با شکست مواجه خواهد شد مگر اینکه کارکنان با انگیزه به مشارکت و تولید محتوا بپردازند Sorenson, Shklovski

 

(۲۰۱۱(

نقش فن آوری در شیوه های شبکه های کسب و کار روند رو به رشدی در استفاده از رسانه های اجتماعی برای اهداف کسب و کار و کسب و کار کوچک وجود دارد.

فصل سوم: روش پژوهش

 

۳-۱٫ مقدمه

 

با توجه به هدف پژوهش مبنی بر تحلیل میزان استفاده از رسانه های اجتماعی در کسب و کار در سازمان‌های ایران؛ در گام نخست به بررسی تأثیرات شبکه های اجتماعی بر کسب و کارهای جهان و مطالعه تحقیقات کاربردی و می‌دانی در این خصوص پرداخته شد. مؤلفه های مورد مطالعه در این مرحله با توجه به بافت محتوایی پژوهش و بر حسب نظرات خبرگان موضوع تعدیل و باز نگری گردید تا روایی پرسشنامه تأیید شود. سپس در قالب پرسشنامه ای برای طراحی چارچوب نظری پژوهش و تبیین چگونگی استفاده رسانه­های اجتماعی در سازمان ها مورد استفاده قرار گرفت.

 

در ادامه روایی محتوایی و روایی سازه بر اساس تحلیل عاملی انجام شد و همچنین پایایی پرسشنامه اندازه گیری شد. در این پژوهش از نرم افزار spss برای آمار توصیفی و از نرم افزار EQS برای مدل یابی ساختاری استفاده شد.

 

۳-۲. روش پژوهش

 

پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر گردآوری اطلاعات از نوع مطالعات می‌دانی است و از حیث چگونگی پردازش و تحلیل داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. پژوهش مورد نظر اکتشافی است. پژوهش حاضر شامل دو پرسشنامه می‌باشد که پرسشنامه اول در بین جامعه آماری شامل مدیران ارشد سازمان‌های کوچک و متوسط توزیع گردید و نتایج آن برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه دوم از پرسشنامه اول ایجاد و در بین خبرگان توزیع شد.

 

۳-۳. جامعه پژوهش

 

جامعه پژوهش حاضر شامل تمام کسب و کارهای کوچک و متوسط ایرانی می‌باشد با توجه به عدم اطلاع از تعداد کسب و کارهای کوچک و متوسط جامعه نامحدود می‌باشد.

 

۳-۴. نمونه‌گیری

 

با توجه به نامحدود بودن جامعه برای محاسبه تعداد نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود[۶۰] استفاده شد که مقدار نمونه با میزان خطای ۰٫۰۵ برابر با ۳۸۴ می‌باشد.

 

نمونه گیری به صورت تصادفی و بر اساس دسترسی پژوهشگر انجام گردید. نمونه در بین حدود ۲۰۰۰ شرکت توزیع گردید.

 

۳-۵٫ روش و ابزار جمع‌ آوری اطلاعات

 

در این پژوهش از ابزار پرسشنامه به منظور جمع‌ آوری داده های لازم استفاده شد. به دلیل نبود پرسشنامه فارسی، پرسشنامه انگلیسی از طریق مترجم مسلط به زبان فارسی و انگلیسی به منظور رفع کژتابی ها و ابهامات زبانی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ساخت پرسشنامه چندین پرسشنامه و تحقیق شامل تحقیق انجام شده توسط harvard business review analytic services و Social Media Marketing Industry Report و enterprise enabled socially the با هم ادغام و پرسشنامه موردنظر ساخته شد.

 

پرسشنامه پژوهش حاضر شامل بخش جمعیت شناختی و بخش مربوط به سوالات پژوهش می‌باشد. در بخش مربوط به سوالات پژوهش پرسشنامه شامل سه قسمت کاربرد، کارکرد و چالش های کسب و کار می‌باشد. پرسشنامه اولیه در اختیار اساتید و خبرگان قرار گرفت (به پیوست رجوع شود). بعد از جمع‌ آوری نظرات خبرگان پرسشنامه مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و پرسشنامه نهایی به دست آمد (به پیوست رجوع شود).


فرم در حال بارگذاری ...

" مقاله-پروژه و پایان نامه | قسمت 12 – 1 "

 

در زمان افاقه

 

در زمان جنون

 

در زمان حالت مشکوک

 

زمان مجنون ادواری

 

معاملات مجنون ادواری در زمان افاقه یعنی زمانی که مجنون دیگر حالت جنون را ندارد و عاقل محسوب می شود صحیح است قسمت آخر ماده ۱۲۱۳ ق.م. «… کل اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه نماید نافذ است، مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد.»

 

معاملات مجنون ادواری در حالت جنون به دلیل فقدان قصد انشاء باطل است همانند مجنون دائمی .

 

معاملات مجنون ادواری در دوران مشکوک یعنی حالتی که جنون یا افاقه او مسلم نیست ، مانند حالت جنون او، باطل و بلا اثر است. قسمت آخر ماده ۱۲۱۳ ق.م. « … اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می کند نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد». پس اگر افاقه مجنون مسلم نباشد طبق اصل عدم، افاقه او منتفی است.

 

چون موضوع نمایندگی انجام عمل حقوقی است و نماینده برای انجام عمل حقوقی باید دارای اهلیت باشد چون مجنون اهلیت انجام هیچ عمل حقوقی را ندارد پس نمی تواند به نمایندگی اسناد تجاری صادر کند. و این ناشی از ناتوانی مجنون در قوه تمییز می‌باشد نمایندگی مجنون باطل و بلااثر می‌باشد.

 

درصورتی آثار رابطۀ حقوقی بین دو شخص،می‌تواند دامنگیر اشخاص ثالث شود که قانون مقرر کرده باشد.اما اصل وجود دارد که نام آن « قابلیت استناد در برابر اشخاص» می‌باشد که با اصل نسبی بودن اثر قرار دادها متفاوت می‌باشد. مطابق این اصل،اشخاص ثالث باید به روابط حقوقی بین اشخاص دیگر احترام بگذارند و نمی توانند آن رامردود شمرده وآن رابی اعتبار بدانند واین اصل در نمایندگی در صدور سند تجاری نیز می‌باشد. وهمان طور که اصیل ونماینده برای انجام عمل حقوقی باید دارای اهلیت باشند.شخص ثالث نیز به تبع آن باید دارای همان اهلیت باشد شخص مجنون نمی تواند به عنوان شخص ثالث وارد شود.

 

۲-۵ سوم رشد

 

رشید کسی است که دارای نیروی کافی اندیشه برای اداره امور مالی خود می‌باشد. به کسی که رشد ندارد سفیه گفته می شود.

 

واژه رشد در قانون مدنی تعریف نشده است ولی از مفاد ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد «غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد».مفهوم غیر رشید را بیان می‌کند که می توان با توجه ‌به این تعریف گفت که رشد چهره ای از عقل است که شخص را از تباه کردن اموال خود باز می‌دارد و به اصلاح آن هدایت می‌کند، و آن را در معنی محدود یعنی توانایی اداره امور مالی خود به شیوه خردمندان به کار می‌برد. به عبارتی رشید کسی است که تصرف او در اموالش به شیوه خردمندان باشد.(کاتوزیان ، ۴۳:۱۳۹۲).

 

کیفیت نفسانی است که دارنده آن می‌تواند نفع و ضرر (رشد در قانون مدنی ) یا حسن و قبح(رشد در حقوق جزایی) را تشخیص دهد چنین کسی را رشید گویند. فقدان این وصف اگر به حد جنون نرسد و صغیر نباشد سفیه خوانده می شود.و صفت او را سفه گویند .در فقه نهی در تعریف رشید یا سفیه (غیر رشید) نیست(لنگرودی ، ۳۳۴:۱۳۸۴).

 

از آنجایی که رشید نمی تواندامور مالی خود را اداره کند نمی تواندتحت عنوان اصیل یا نماینده، نمایندگی در صدور اسناد تجاری دخالت کند.

 

۲-۵-۱ وضعیت معاملات سفیه

 

سفیه دارای قصد انشا است و قدرت شناسایی معاملات و آثار آن را دارد، اما با توجه به ماده ۱۲۱۴ ق.م . که اعلام می‌دارد:« معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل . معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است» معاملات سفیه را باید به دو دسته تفکیک کرد،معاملاتی که سبب تصرف در اموال و حقوق مالی سفیه است و معاملاتی که تملک بلاعوض سفیه را همراه دارد.

 

معاملاتی گونه نخست ، غیر نافذ است که با تنفیذ سرپرست او یا خود او پس از رفع حجر معتبر و نافذ می شود و معاملات گونه دوم که به عنوان استثنا معرفی شده است و مستقلاً و بدون نیاز به تنفیذ بعدی نافذ است.(شهیدی،۱۳۸۰۷۷:)

 

در فقه نیز بر اساس قول مشهود ، معاملات سفیه غیر نافذ است که با تنفیذ سرپرست او نافذ خواهد ‌شد اما طلاق و اقرار نسبت و مشابه این امور که مستقیماً موجب تصرف در اموال او نباشد بدون نیاز به تنفیذ بعدی ، معتبر است(نجفی،۱۳۱۴ق:۲۷۱)

 

۲-۵-۲ قبول نمایندگی از سمت سفیه

 

تردیدی نیست که سفیه در اموری که خود می‌تواند انجام دهد می‌تواند به دیگری وکالت بدهد ، اما ‌در مورد قبول وکالت بعضی گفته اند سفیه در هر امری ، حتی در امور مالی ، می‌تواند قبول وکالت کند زیرا با پذیرفتن وکالت ، در اموال خود تصرف نمی کند ، بلکه در اموال دیگر آن دخالت می‌کند مگر اینکه غیر مستقیم برای او ایجاد تعهد نماید؛ ولی این نظر قابل ایراد است زیرا منطقی و به مصلحت نیست که سفیه در اموری که نسبت به آن ها محجور است، یعنی در امور مالی ، وکالت قبول کند .بعلاوه قبول وکالت یک عمل صرفاً نافع نیست، تا سفیه بتواند بدون اذن ولّی انجام دهد؛ زیر ممکن است سفیه نتواند تعهدات ناشی از وکالت را انجام دهد و در نتیجه ، مسئول شناخته شود.

 

پس در امور مالی سفیه نمی تواند وکالت قبول کند مگر با اذن ولّی و اگر بدون اذن ولّی اقدام نماید عمل او غیر نافذ است؛ اما چون در امور غیر مالی محجور نیست بدون اذن ولّی هم می‌تواند وکالت قبول کند.( صفایی وقاسم زاده،۱۳۸۰: ۲۴۷)

 

ماده ۶۸۲ مقرر می‌دارد «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر،مانع از توکیل در آن ها نمی باشد » بنا به تعریف این ماده سنیه می‌تواند برای انجام امور غیر مالی مانند طلاق به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد چون اهلیت موکل درزمانی که وکالت می‌دهد ضرورت دارد و در سفاهت در امور مالی باعث انحلال وکالت می شود(کاتوزیان ، ۱۴۲:۱۳۸۲).

 

در نتیجه صدور چک سفته برات به نمایندگی با این استدلال که جزء امور مالی محسوب می شود و سفیه در صورتی می‌تواند اقدام به صدور چک سفته و برات به عنوان نمایندگی انجام دهد که اولاً بتواند به نمایندگی عمل حقوقی انجام دهد و دوم این برای انجام عمل حقوقی مربوط به امور مالی از ولّی یا قیم خود اجازه داشته باشد در صورتی که سفیه بدون اجازه عمل حقوقی در امور مالی را انجام بدهد غیر نافذ بود و با تنفیذ ولی یا قیم صحیح می‌باشد. در غیر این صورت باطل می‌باشد.

 

۲-۶ مشروعیت جهت و ضمانت اجرای فقدان آن

 

۲-۶-۱ مفهوم مشروعیت جهت

 

هدف شخصی هر یک از متعاملین در معامله معین. این هدف ممکن است مشروع یا نامشروع باشد(جعفری لنگرودی،۲۰۳:۱۳۸۴).

 

جهت در لغت به معنی : سو، طرف و نیز سبب و علت آمده است (معین ، ۱۱۹۹:۱۳۶۳).

 

انگیزه- جهت معامله که داعی یا انگیزه نیز نامیده می شود، عبارت است از هدف غیر مستقیمی که معامله کننده از تشکیل عقد در سر می پروراند.(شهیدی ،۹۵:۱۳۸۰).


فرم در حال بارگذاری ...

" پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – فرضیه اصلی دوم: ابعاد ویژگی­های شخصیتی می ­توانند سلامت روانی و روان­شناسی بهزیستی را پیش ­بینی کند. – 1 "

۲/۳۵۱۱۹۸۰/۰۲۰۱/۰۱۳۱

واریانس‌ها نابرابر

۲/۴۸۸۱۹۷/۶۲۸۰/۰۱۴۱/۰۱۳۱علائم افسردگیواریانسها برابر۱۰/۹۲۵۰/۰۰۱۲/۴۰۳۱۹۸۰/۰۱۷۰/۹۶۰۶
واریانس‌ها نابرابر

۲/۶۴۸۱۷۸/۳۵۳۰/۰۰۹۰/۹۶۰۶

با توجه به مقادیر Sig در جدول فوق ‌می‌توان گفت: ۱- با اطمینان ۹۵ درصد بین مؤلفه‌ علائم افسردگی معلمان با ویژگی­های شخصیتی درون­گرا و برون­گرا تفاوت وجود دارد. ۲- با اطمینان ۹۵ درصد بین مؤلفه‌ علائم کارکرد اجتماعی معلمان با ویژگی­های شخصیتی درون­گرا و برون­گرا تفاوت وجود دارد. ۳- با اطمینان ۹۵ درصد بین مؤلفه‌ علائم اضطرابی معلمان با ویژگی­های شخصیتی درون­گرا و برون­گرا تفاوت وجود ندارد. ۴- با اطمینان ۹۵ درصد بین مؤلفه‌ علائم جسمانی معلمان با ویژگی­های شخصیتی درون­گرا و برون­گرا تفاوت وجود ندارد.

 

فرضیه اصلی دوم: ابعاد ویژگی­های شخصیتی می ­توانند سلامت روانی و روان­شناسی بهزیستی را پیش ­بینی کند.

 

برای بررسی این فرضیه فرضیه ­های فرعی زیر را بررسی می­کنیم.

 

فرضیه فرعی هفتم: ویژگی بی­ثباتی شخصیت(بی­ثبات/ باثبات) می ­تواند سلامت روانی را پیش ­بینی کند.

 

جدول شماره ۲۲-۴: ضریب همبستگی بین بی­ثباتی شخصیتی و سلامت روانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای استاندارد برآورد ۱ ۰/۶۳۹ ۰/۴۰۸ ۰/۴۰۵ ۸/۵۰۴۰۹

جدول شماره ۲۳-۴: آزمون قابل اعتماد بودن رگرسیون با متغیر وابسته سلامت روانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری رگرسیون ۹۸۸۱/۴۵۷ ۱ ۹۸۸۱/۴۵۷ ۱۳۶/۶۳۶ ۰/۰۰۰ باقیمانده ۱۴۳۱۹/۲۶۳ ۱۹۸ ۷۲/۳۲۰ کل ۲۴۲۰۰/۷۲۰ ۱۹۹

جدول شماره ۲۴-۴: آزمون معنی­داری ضرایب رگرسیون با متغیر وابسته سلامت روانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل ضرایب استاندارد نشده ضرایب استانداردشده t سطح معناداری B خطای معیار بتا مقدار ثابت ۱/۳۸۲ ۱/۶۵۶ ۰/۸۳۴ ۰/۴۰۵ بی­ثباتی شخصیتی ۱/۵۹۳ ۰/۱۳۶ ۰/۶۳۹ ۱۱/۶۸۹ ۰/۰۰۰

جداول فوق نشان می­دهد که ضریب همبستگی بی­ثباتی شخصیتی و سلامت روانی برابر ۶۳۹/۰ ، که نشان دهنده یک رابطه مثبت و تقریبا زیاد ‌می‌باشد یعنی هر چه امتیاز بی­ثباتی بیشتر شود امتیاز سلامت روانی بیشتر می‎شود(دارای اختلال بیشتر می شود). ضریب تعیین برابر ۴۰۸/۰ ‌می‌باشد یعنی ۸/۴۰ درصد از تغییرات سلامت روانی با بهره گرفتن از بی­ثباتی شخصیتی قابل توجیه است. جدول شماره ۴-۲۳ نشان می­دهد که رگرسیون بین این دو متغیر قابل اعتماد بوده و جدول شماره ۴-۲۴ نشان می­دهد که مقدار تاثیر بی­ثباتی شخصیتی بر سلامت روانی برابر ۵۹۳/۱ ‌می‌باشد یعنی به ازای هر یک واحد تغییر در بی­ثباتی شخصیتی به اندازه ۵۹۳/۱ واحد تغییر در سلامت روانی خواهیم داشت. خط پیش ­بینی به صورت زیر است:

 

y=1/382+1/593x

 

فرضیه فرعی هشتم: ویژگی بی­ثباتی شخصیت(بی­ثبات/ باثبات) می ­تواند روان­شناختی بهزیستی را پیش ­بینی کند.

 

جدول شماره ۲۵-۴: ضریب همبستگی بین بی­ثباتی شخصیتی و بهزیستی روان شناختی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای استاندارد برآورد ۱ ۰/۳۰۵- ۰/۰۹۳ ۰/۰۸۸ ۸/۶۵۰۱۶

جدول شماره ۲۶-۴: آزمون قابل اعتماد بودن رگرسیون با متغیر وابسته روان شناختی بهزیستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری رگرسیون ۱۵۱۹/۰۷۵ ۱ ۱۵۱۹/۰۷۵ ۲۰/۳۰۲ ۰/۰۰۰ باقیمانده ۱۴۸۱۵/۴۰۵ ۱۹۸ ۷۴ /۸۲۵ کل ۱۶۳۳۴/۴۸۰ ۱۹۹

 

  1. . Extrovert ↑

 

  1. .Introvert ↑

 

  1. .Aggressive Personality ↑

 

  1. .Karl Rogers ↑

 

  1. .Self ↑

 

  1. .Allport ↑

 

  1. .J.B.Watson ↑

 

  1. . Eric Erikson ↑

 

  1. .George Kelly ↑

 

  1. . Id ↑

 

  1. .Ego ↑

 

  1. .Super ego ↑

 

  1. .Sheldon ↑

 

  1. .Ross ↑

 

  1. .J.P.Guilford ↑

 

  1. . Michel ↑

 

  1. .Ohara and Tiedeman ↑

 

  1. .Snygg and Combs ↑

 

  1. . From ↑

 

  1. .Cattell ↑

 

  1. .Keraz ↑

 

  1. .Soper ↑

 

  1. .Santrock ↑

 

  1. . H . J . Eyceng ↑

 

  1. . Stable ↑

 

  1. . Unstable ↑

 

  1. . Karel Manenjer ↑

 

  1. . Ginsberg ↑

 

  1. . Binnis ↑

 

  1. . Id ↑

 

  1. . Ego ↑

 

  1. . Super Ego ↑

 

  1. . Horgan ↑

 

  1. . Self Consciousness ↑

 

  1. . Corsini ↑

 

  1. . Gold Shtein ↑

 

  1. . Yong ↑

 

  1. . Adler ↑

 

  1. . Skinner ↑

 

  1. . Rojers ↑

 

  1. . Client ↑

 

  1. . Existential living ↑

 

  1. . Atrustone one sown organism ↑

 

  1. . Mazlow ↑

 

  1. .Allport ↑

 

  1. .Lewin ↑

 

  1. .Perls ↑

 

  1. .Kely ↑

 

  1. .Ellis ↑

 

  1. .Erikson ↑

 

  1. .Hornay ↑

 

  1. .In secoarity ↑

 

  1. ۱٫Mury ↑

 

  1. . Super Ego ↑

 

  1. . Ego – Ideal ↑

 

  1. . Comjplex ↑

 

  1. . Imayination ↑

 

  1. . Creativity ↑

 

  1. . Existentialism ↑

 

  1. . Frankel ↑

 

  1. ۶٫May ↑

 

  1. . Glasser ↑

 

  1. ۲٫Erick Forom ↑

 

  1. . Sulivan ↑

 

  1. . Berne ↑

 

  1. ۱٫Gold Shtein ↑

 

  1. . Goldberg & Hiller ↑

 

  1. . Somatic Symptoms ↑

 

  1. . Anxiety and Sleep Disorder ↑

 

  1. . Social Function ↑

 

  1. . Depression Symptoms ↑

 

  1. . World Health Organization ↑

 

  1. .Conway ↑

 

  1. . Macleod ↑

 

  1. .Antonovsky ↑

 

  1. .Strumpfer ↑

 

  1. .Edwards ↑

 

  1. .Biddle ↑

 

  1. Helson ↑

 


فرم در حال بارگذاری ...

" فایل های مقالات و پروژه ها | مبحث سوم : عنصر معنوی جرم – 7 "

 

گفتار سوم: وسیله

 

یکی دیگر از اجزای رکن مادی جرم وسیله ارتکاب جرم است. در بیشتر جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی ‌و آلودگی محیط زیست وسیله نقشی در وقوع آن ها ندارد. به موجب ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، آلوده کردن آب ممنوع است و این آلوده کردن می‌تواند از هر راه و به هر وسیله‌ای باشد، زیرا در این ماده هیچگونه اشاره‌ای ‌به این موضوع که چگونه این آلودگی حاصل شود، نشده است.

 

. در ماده ۲۷ قانون نحوه جلوگیری هوا ایجاد هر گونه آلودگی صوتی که بیشتر از حد مجاز باشد جرم دانسته شده است. آن چه که مورد توجه قانون‌گذار در این ماده قرار گرفته است. بروز آلودگی صوتی است، بدون توجه به آن که این آلودگی از چه طریقی به وجود آید. ‌به این ترتیب این آلودگی صوتی می‌تواند از راه چگونگی استفاده از وسایل ارتباط جمعی پدید آید یا از راه استفاده از دستگاه‌ها و ابزارآلات صنعتی تحقق پیدا کند، بدون تردید نوع وسیله تأثیری در شکل‌گیری موضوع این جرم ندارد.

 

گفتار چهارم: نتیجه

 

در بسیاری از جرایم عمدی برای آن که عملی جرم شناخته شود، باید زیان و صدمه‌ای از آن ناشی شده باشد و در صورتی که در نتیجه ارتکاب عمل زیانی پدید نیاید، مقنن مرتکب آن را دارای مسئولیت کیفری نمی‌داند. در بعضی دیگر از جرایم عمدی چنین نیست، یعنی تحقق جرم و مسئولیت کیفری منوط به پدید آمدن خسارت و یا صدمه نیست.

 

بسیاری از جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی ‌و آلودگی محیط زیست عمدی هستند و هر دو شکل یاد شده را در بر می‌گیرند. به عبارت دیگر، برخی از این جرایم، مقید و پاره‌ای دیگر مطلق هستند.لازم به توضیح است که تعداد جرایم مقید بسیار اندک است.در بررسی عنصر معنوی به جرایم عمدی مقید و مطلق اشاره خواهد شد.

 

گفتار پنجم :رابطه سببیت

 

موضوع دیگری که در رکن مادی پاره‌ای از جرایم مانند برخی از جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی ‌و آلودگی محیط زیست مطرح است، رابطه سببیت است. یعنی باید میان فعل شخص و نتیجه مجرمانه رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد. در جرایم مقید یکی از اجزای عنصر مادی آن ها رابطه سببیت است. یعنی نتیجه مجرمانه‌ای که حاصل شده است را به هر کسی که بتوان نسبت داد او مجرم خواهد بود و اوست که جرم و این نتیجه حاصله را مرتکب شده است. ‌بنابرین‏ وجود چنین رابطه‌ای در این گونه جرایم (مقید) لازم است.

 

در آن دسته جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی ‌و آلودگی محیط زیست که مقید هستند مانند از بین بردن آبزیان از راه آلوده کردن آب باید میان نتیجه مجرمانه مانند مرگ آبزیان و اقدام آلاینده مرتکب رابطه‌ علیت وجود داشته باشد تا بتوان وقوع این جرم را به او نیست داد و او را به مجازات مقرر رساند.

 

مبحث سوم : عنصر معنوی جرم

 

برای آنکه بتوان جرمی را منتسب به فردی کرده و او را در برابر انجام آن مجازات کرد علاوه بر عنصر قانونی، مبتنی بر پیش‌بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم، شامل وقوع عمل در خارج، باید عمل مذبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد؛ در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی (یا رابطه ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی (یا روانی یا معنوی) می‌نامند.[۱۰۹]

 

اراده در لغت عبارت است از خواستن، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم[۱۱۰] و اراده ارتکاب جرم عبارت است از خواستن انجام عمل مجرمانه؛[۱۱۱] ‌بنابرین‏ اگر شخصی بداند که مالی متعلق به غیر است ولی آن را بردارد مرتکب جرم شده است.

 

بحث درباره آزاد بودن یا مجبور بودن انسان در انجام اعمال و رفتارش از جمله مسائلی است که از دیرباز ذهن کنجکاو بشر را به خود مشغول ‌کرده‌است. برخی از اندیشمندان و صاحبان مکاتب مثل طرفداران مکتب تحققی و اثباتی اعتقاد به عدم آزادی اراده انسان دارند و برخی دیگر مثل طرفداران مکتب کلاسیک آن را آزاد می‌دانند؛ اما نظر صحیح‌تر که فقه تشیع نیز بر مبنای روایتی از ائمه آن را پذیرفته است نظریه بینابین است.[۱۱۲]

 

باید توجه داشت که در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانون‌گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند. ‌بنابرین‏ حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده اتومبیل را به راه انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده است و فقط نتیجه آن که صدمات بدنی بوده، مورد نظر و مقصود راننده نبوده است. در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است.[۱۱۳] پس اگر فردی براثر اعمال غیر ارادی اعم از ۱٫ عکس العمل‌های طبیعی انسان مثل دهن‌دره و رعشه ۲٫ اجبار مادی یا معنوی مثل بستن دست و پا و خوراندن شراب ۳٫ خواب و بیهوشی ۴٫ هیپنوتیزم و… مرتکب فعلی که در حالت عادی جرم است بشود مجازات نمی‌شود.[۱۱۴]

 

ارتکاب عمل نیز، به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و باید تقصیر مرتکب در انجام عمل احراز شود. آنچه تقصیر در معنای عام نامیده می‌شود یا بر پایه عمد با مبتنی بر خطاست؛ عمد عنصر روانی آن دسته از جرایمی است که اصطلاحا جرایم عمدی نام دارند و خطای جزایی عنصر روانی جرایم خطایی.[۱۱۵] برای مطالعه دقیق‌تر عنصر روانی هر یک از این دو حالت را به صورت مجزا بررسی کرده و در پایان نگاهی می‌کنیم به عنصر روانی جرایم صرفا مادی.

 

عمد در لغت به معنای به قصد، کاری را انجام دادن آمده است.[۱۱۶] برای تحقق عنصر روانی در جرایم عمدی باید قصد مجرمانه وجود داشته باشد. قصد مجرمانه در قانون تعریف نشده است بلکه قانون‌گذار غالبا با بهره گرفتن از عناوین گوناگونی در عبارات قانونی آن را مشخص و بیان کرده.[۱۱۷] برخی از این عناوین عبارتند از: به قصد کشتن، به قصد سرقت، به قصد سوء خیانت، به قصد استفاده نا مشروع، به قصد کمک به دشمن، به قصد برهم زدن امنیت، به قصد اضرار به غیر، به قصد متهم کردن غیر و به قصد اخفاء با نیت فساد عالما و عامدا، با علم و اطلاع و…

 

در تعریف باید گفت عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانون‌گذار منع یا امر نموده است.[۱۱۸]

 

با توجه به تعریف ارائه شده، در عمد یا قصد مجرمانه سه عامل وجود دارد:

 

۱٫ داشتن اراده که همان طور که بیان شده عنصر مشترک جرایم عمد و غیر عمد است؛

 

۲٫ خواستن عمل (قصد فعل)؛

 

۳٫ خواستن نتیجه مجرمانه حاصل از عمل (قصد نتیجه).[۱۱۹]

 

‌بنابرین‏ در جرایم عمدی فعل و نتیجه آن هر دو مورد اراده و خواست عامل است. به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجه عملی را که به او نسبت داده شده قبلا در نظر گرفته و با توجه به نتیجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد در واقع مرتکب جرم عمدی شده است.[۱۲۰]


فرم در حال بارگذاری ...

" فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۳-۳-۲ نظریه­ های مکتب کنش متقابل نمادین – 10 "

 

علاوه بر این­ها، در ذیل نظریه فرهنگ سیاسی رهیافت نظریه فرهنگی وجود دارد؛ توجه به تنوع فرهنگی درون جوامع، نقطه عزیمت این رهیافت است. در شکل‏گیری این رهیافت نظریات ماری داگلاس و پژوهش‏های آرون و یلداوسکی، ریچارد جی. الیس و مایکل تامپسون مؤثر بوده است. در این میان تأثیرگذاری نظریات داگلاس به ویژه؛ تبیینی که از تنوع فرهنگی درون جوامع به دست می‏ دهد، آشکار است. نظریه داگلاس، به جای توجه به متغیرهای روان شناسانه فردی، بر تمایزات نوع شناسانه بین خرده­گروه­ ها متمرکز است. از نظر داگلاس، خرده­گروه­ ها از طریق دو ضابطه «گروه» و «شبکه» متمایز می ‏شوند. منظور داگلاس از «شبکه»، محدوده‏ای است که در آن رفتار فرد در درون گروه، از نظر اجتماعی، مجاز شمرده می‏ شود. منظور از «گروه»، میزانی که افراد در عضویت گروه خوددرگیر هستند. این دو ضابطه، بنیان تبیین فرهنگی داگلاس از تنوع خرده­گروه­ ها در جامعه است و بر اساس آن چند خرده فرهنگ آرمانی که هر یک نوعی الگوی رفتاری را بازنمایی می‏ کنند، وجود دارد که عبارتند از: برابرطلبی، سرنوشت باوری (تقدیر گرایی)، سلسله مراتبی و فرد گرایی (قیصری و شکوری، ۱۳۸۱).

 

الگوی رفتاری برابرطلبی، در جوامعی که مرزهای گروهی آن بسیار مستحکم و در عوض قواعد نظم­دهنده به رفتار جمعی و فردی در حداقل ممکن است، یافت می‏ شود. در این جوامع توسل به خشم و عصبانیت در منازعات، امری عادی است. وفاق، روش ترجیحی اتخاذ تصمیم داخلی است و تصمیمات وفاق گونه محدوده عمل افراد را تعیین می ‏کند. در الگوی تقدیرگرا، فرد خود را تابع دستورات از پیش تعیین شده می‏داند. فرد سرنوشت باور، معتقد است که نیروهای بیرونی او را کنترل می‏ کنند. ‌بنابرین‏ در عمل حق انتخاب او بسیار محدود است و این محدودیت حتی نوع و محل کار، زندگی، صرف اوقات، خوراک و پوشاک او را نیز در برمی‏گیرد. روابط سلسله مراتبی در محیط‏هایی یافت می‏ شود که مرزهای گروهی که فرد عضو آن است، مستحکم و قواعد محدود کننده رفتار زیاد است. ابزارهایی مانند ارتقای مقام دادن، جابجایی در عرض، تنزل مقام دادن، جابجایی و تعریف دوباره جایگاه فرد، ساز و کارهایی برای حل منازعه در این الگو است. در الگوی فردگرا، افراد از آمیزش با یکدیگر ابا دارند. رفتار آن­ها تحت ضابطه و الگوی معین و از پیش تعیین شده‏ای نیست. تمام مرزها در این متن عرفی و قابل مذاکره است. البته این به معنی آزادی بی حد و حصر افراد در این محیط نیست، بلکه افراد درگیر در کنترل دیگران هستند و این خود آزادی آن­ها را محدود می ‏کند (قیصری و شکوری، ۱۳۸۱).

 

بر اساس این چهار الگوی فرهنگی، چهار الگوی رفتار سیاسی نیز داریم که هر یک بیانگر خرده فرهنگ سیاسی خاصی هستند. مایکل تامپسون و همکاران او قائل به چنین تعمیمی در عرصه رفتار و نگرش­های سیاسی هستند، ‌بنابرین‏ از نظر آن ها، به جای صحبت از فرهنگ سیاسی واحد باید از فرهنگ­های سیاسی در هر جامعه صحبت به میان آورد (قیصری و شکوری، ۱۳۸۱).

 

به طور کلی همان­طور که گفته شد نظریه­ های کارکردگرا وجود نابرابری را در هر جامعه­ای امری ضروری می­پندارند و تنها در ذیل فرهنگ سیاسی است که بحث از گرایش­های سیاسی متفاوت مطرح می­ شود. افرادی چون آلموند و وربا بر اساس دسته­بندی نگرش­های افراد در چهار جنبه زندگی سیاسی، سه نوع فرهنگ سیاسی محدود، تبعی و مشارکتی را شناسایی ‌می‌کنند. اینگلهارت نیز عوامل مختلفی نظیر طبقه اجتماعی، احساس امنیت، تأهل، سرمایه اجتماعی، وضعیت شغلی، تحصیلات و سن را عواملی تأثیرگذار در گرایش­های سیاسی افراد و فرهنگ سیاسی معرفی می­ کند. در رهیافت نظریه فرهنگی نیز تنوع فرهنگی درون جوامع به شکل­ گیری انواع مختلفی از گرایش­ها و فرهنگ­های سیاسی منجر می­ شود.

 

۳-۳-۲ نظریه­ های مکتب کنش متقابل نمادین

 

مکتب کنش متقابل نمادین نیز از جمله مکاتبی است که به بررسی گرایش­های افراد و نحوه­ شکل­ گیری آن پرداخته است. اگرچه در نظریه کنش متقابل نمادین تنها پایه و بنیانِ نیروهایی نظیر نظام اجتماعی، فرهنگ، پایگاه، نهاد، هنجار اجتماعی و ارزش­ها، ساخت اجتماعی نیست؛ اما رفتار مردم به عنوان اعضای جامعه، نمایشی از بازی این عوامل یا تأثیر نیروها بر آن­هاست. افراد تشکیل‌دهنده جامعه انسانی، عواملی تلقی می­گردند که این نیروها از طریق آن­ها عمل ‌می‌کنند و کنش اجتماعی افراد تجلی این عوامل محسوب می­ شود (توسلی، ۱۳۸۷: ۲۷۴). در این میان نقش مید در شکل­ گیری مکتب کنش متقابل اجتماعی انکار ناپذیر است. مید مفهوم «خود» را به دو بخش فاعلی و مفعولی تقسیم می­ کند، تا بین هویت فردی و اجتماعی شخص تمایز قائل شود. «من» فاعلی نمایانگر حساسیت اندام به وجهه نظر دیگران است و «من» مفعولی مجموعه ­ای سازمان­یافته از نظرات متظاهر دیگران است، یعنی وجهه نظرات دیگری، سازمان من مفعولی را تشکیل می­دهد. من مفعولی یا اجتماعی، حاصل مجموعه ­ای از رفتارهای شکل گرفته‌ای است که فرد آن را آموخته است. بر این اساس من اجتماعی تبلور ارزش­ها، هنجارها و اخلاقیات جامعه است که مورد پذیرش قرار گرفته است. در واقع من اجتماعی سازوکار همنوایی و کنترل اجتماعی است. ‌بنابرین‏ اگرچه منشأ رفتار«خود» انگیزه و تقلید است لیکن در مراحل بعدی، آگاهی و تفکر در پویش اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار می­گردد که در تشکیل خود نقش اساسی را ایفا می­ کند. پس مفهوم «خود» در یک فرد، تحت تأثیر واکنش­های دیگران نسبت به اوست، اما از برداشت ذهنی خودِ فرد درباره نحوه ارزیابی دیگران نیز متأثر است (توسلی، ۱۳۸۷: ۲۷۵). از این­جاست که مفهوم گروه مرجع مورد توجه قرار ‌می‌گیرد. در واقع نظریات مرتبط با گروه­ مرجع نیز در چارچوب نظریات مکتب کنش متقابل نمادین جای ‌می‌گیرد. در ادامه به ارائه تعریف مختصری از گروه مرجع و نظریات مرتبط با آن خواهیم پرداخت:


فرم در حال بارگذاری ...