وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود پروژه و پایان نامه | قسمت 9 – 7

ریسک هایی که بانک ها با آن مواجه می‌باشند، به طور عمده به چهار دسته کلی ریسک های مالی ، عملیاتی ، تجاری و حوادث تقسیم می‌شوند. ریسک های مالی، ریسک هایی هستند که به شدت به یکدیگر وابسته بوده و در مجموع ریسک بانک را افزایش می‌دهند. به عنوان مثال، در بیشتر وام ها ی پرداختی، ریسک اعتباری وجود دارد. این ریسک نیز به دنبال خود ریسک نقدینگی را درپی دارد. ریسک های عملیاتی به کنترل و اداره نامناسب کلی فعالیت های بانک مانند ضعف در مدیریت و یا اخلال در سیستم کنترل های داخلی مربوط می‌شوند. ریسک های تجاری، ریسک هایی هستند که به محیط فعالیت بانک از قبیل وضعیت کلان اقتصادی، سیاست گذاری و قانونی مربوط می‌شوند. این ریسک ها همچنین به عنوان ریسک کشوری شناخته می‌شوند.

 

ریسک های حوادث، شامل کلیه ریسک های برو نزا مانند ریسک های سیاسی و ریسک های بحران های بانکی می‌باشند که می‌توانند در عملیات بانک اختلال ایجاد کنند و یا اینکه وضعیت مالی آن را تضعیف نمایند. (امید محرابی و همکاران ۱۳۸۹، ۳۸)

 

۲-۲-۹-۱- مدیریت ریسک

 

در جدول ذیل، انواع ریسک در نظام بانکی و روش های مدیریت آن ارائه شده است.(امید محرابی و همکاران ۱۳۸۹، ۳۸)

 

جدول (۲-۱) انواع ریسک در نظام بانکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت ریسک روش های مدیریت آن ریسک اعتباری ایجاد ساختار مناسب وام دهی و احتیاطهای لازم برای حفاظت از منافع وام دهندگان،استفاده از مشتق ههای اعتباری ۱۵ با قرارداد تسهیلات، بازنگری دوره ای دارای یهای بانک،مدیریت ترکیب تسهیلات به علت اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد یا گرفتن وثایق اضافی. ریسک بازار ارزیابی، آزمایش و تأیید ریسک های اعلام شده بازار شامل ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز، ریسک تعدیلات و ریسک جاری. ریسک عملیاتی پوشش زیان های ناشی از قصور و عدم کارایی نیروی انسانی، شکست تدابیر امنیتی، کنترل ها و فناوری، زیان های ناشی از عدم آگاهی و یا عدم صحت اطلاعات، ارتباطات، ریسک اجرایی قراردادها و آیین نامه ها و ریسک اعتماد و اعتبار با تمرکز کنترل در عملیات متقابل. این کنترل ‌به این منظور است که هیچ خدشه ای بر اطلاعات وارد نشود و از سوی دیگر از دسترسی اشخاص سوء استفاده کننده ممانعت نماید. ریسک نقدینگی برآورد نیازهای نقد بانک در آینده. این برآوردها می‌تواند بر مبنای سه روش زیر انجام گیرد: برآورد بر مبنای منابع و مصارف وجوه نقد، برآورد بر مبنای ساختار دارایی ها و بدهی ها و سرعت تبدیل آن ها به وجوه نقد، و برآورد بر مبنای شاخص های نقدینگی.

۲-۲-۹-۲- رفتار ریسک پذیری

 

هرنوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان هایی مواجه می‌گردد که بازده سرمایه گذاری را در آینده مخاطره آمیز می‌سازد که بانک ها و مؤسسات مالی با آن مواجه هستند ‌بنابرین‏ بانک ها با بهره گرفتن از استاندارد هایی باید ریسک را کاهش و نسبت به آن واکنش نشان دهند. ‌به این منظور ما اثرات تمرکز مالکیت بر روی رفتار ریسک پذیری بانک ها را با استفاده استانداردهای کفایت سرمایه، نقدینگی، و تامین مالی پایدار خالص را در بانک های دولتی وخصوصی و همچنین مؤسسات مالی کشور مورد سنجش قرار می‌دهیم.

 

۲-۲-۱۰- معرفی کمیته نظارت بانکی بازل

 

کمیته نظارت بانکی بازل معتبرترین نهاد برای همکاری در زمینه مسائل نظارت بانکی است. هدف آن بالابردن درک موجود در خصوص مسائل نظارتی کلیدی و همچنین بهبود کیفیت نظارت بانکی در سراسر جهان است. تلاش می شود که دستیابی ‌به این هدف از طریق تبادل اطلاعات ‌در مورد مسائل نظارت بانکی در سطح ملی و همچنین در خصوص رویکردها و روش ها انجام شود. در مواقع لازم، این کمیته از این درک مشترک استفاده می‌کند تا اصول راهبردی استانداردهای بین الملل برای کفایت سرمایه ، اصول اصلی نظارت بانکی مؤثر ، پیمان نظارت بانکی برون مرزی ، شناخته شده است. اعضای این کمیته در دسامبر ۲۰۱۱ عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، چین ، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، آمریکا و انگلیس. این کمیته همچنین برقراری تماس و همکاری میان اعضاء و سایر مقامات ناظر بانکی را تشویق می‌کند. در این راستا و به منظور ارائه اصول راهبردی در زمینه مسائل نظارت بانکی، کلیه مقالات و متون مربوطه برای مقامات ناظر بانکی (به ویژه بانک مرکزی کشورهای مختلف) ارسال می‌گردد. همچنین برگزاری کنفرانس بین‌المللی ناظران بانکی هر دو سال یکباراز دیگر روش های بهبود ارتباطات میان مقامات ناظر است.

 

دبیرخانه کمیته در((بانک تسویه بین‌المللی)) بازل سوئیس واقع شده است.کارهای کمیته بازل در قالب سه کمیته فرعی انجام می شود، که عبارتند از: گروه اجرای استانداردها، گروه تدوین سیاست ها، گروه ویژه حسابداری و گروه مشورتی بازل. کمیته بازل قدرت قانونی ندارد، ولی اکثر کشورهای عضو ضمنی موظف به اجرای رهنمودهای آن هستند.

 

۲-۲-۱۰-۱- چارچوبهای مقرراتی و شکل گیری بیانیه های سرمایه ای بازل

 

مهمترین دلیل شکل گیری بیانیه های سرمایه ای موسوم به بازل از جمله بیانیه شماره یک اقدامات پیشگیرانه در مقابله با بحران‌های مالی بین‌المللی است . تحقیقات اخیر نیز حاکی است که یکی از تفاوت‌های موجود دربحرانهای مالی دهه های ۱۹۲۰و١٩٩٠ میلادی که به توضیح این موضوع کمک می‌کند که چرا بحران های مالی کشورها در دهه های اخیر پیامدهای منفی ملایم تری نسبت به دهه های پیشین دارد، وجود نظارت و چارچوبهای مقرراتی نیرومندتر از جمله مقررات الزام آور برای بانک‌ها در نگهداری حداقل سرمایه اجباری می‌باشد. از این روکمیته بال نیز با درک مشکلات و هزینه های ناشی از درگیری بانک‌ها در بحران‌های بزرگ مالی و ا ینکه توسعه و تکامل چارچوبهای مناسب مقرراتی و نظارت بانکی به مقابله با نابسامانی های مالی بین‌المللی کمک شایانی می کند دست به کار تدوین استانداردهای جدیدی در زمینه نسبت کفایت سرمایه با در نظر گرفتن ریسک دارایی‌های مختلف زده است.

 

علاوه بر این از دیگر دلایل مهم در تلاش کمیته بال برای تدوین نخستین بیانیه سرمایه ای، ناهمخوانی در میان بازارهای بانکی مهم جهان در آن زمان در گروه کشورهای گروه بود . در آن زمان الزامات سرمایه ای در هریک از این کشورها با استانداردهای متفاوتی وضع شده بود. برای مثال، بانک‌های بریتانیایی از الزام حداقل سرمایه ای به میزان ٨ درصد، وضع شده توسط بانک مرکزی انگلیس پیروی می‌کردند در حالی که بانک‌های ژاپنی خود را با الزامی در حدود ٢ درصد سازگار کرده بودند. این ناهمخوانی، همراه با لزوم تقویت بانک‌های گروه ١٠ در مقابل زیان‌های غیر منتظره بزرگ، کمیته بال را ترغیب کرد تا از طریق ایجاد استاندارد کفایت سرمایه مبتنی بر ریسک کشورها را در حاکمیت مقررات ناظر بر کفایت سرمایه بانک‌ها یاری کند تا از این طریق بانک‌های فعال بین‌المللی به صورت یکسان وادار به پیروی از مقررات احتیاطی الزام آور شوند.(بیانیه کمیته بال ۱، ۱۹۸۸)[۸]۱

 

۲-۲-۱۰-۲- ساختار کلی بازل شماره ۱

دانلود پایان نامه و مقاله | ۱ – ۵ – نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق – 5

محققان و نظریه پردازان توافق دارند که تصمیم گیری یکی از متداول ترین و اساسی ترین نقش های کاری مدیران است. در واقع سایمون که به خاطر کارش بر روی تصمیم گیری موفق به دریافت جایزه نوبل شد تا آنجا پیش رفت که تصمیم گیری را مترادف مدیریت توصیف کرد.الوین تافلر می‌گوید: ” اگر چه تصمیم گیری هرگز کار سهل و ساده ای نبوده است ولی بخصوص در شرایط امروزی، تصمیم گیری در سازمان بسیار دشوار و تبدیل به وظیفه ای شده است که انجام صحیح آن، تمامی توان مدیر را می طلبد “. در عصری که تغییر و تحولات سریع و فزاینده از جمله مشخصات آن است، آهنگ تصمیم گیری نیز شتاب زیادی به خود گرفته است و نیاز به تصمیم گیری سریع برای مقابله با فعل و انفعالات سریع در محیط، شرایطی را به وجود آورده است که زمان تحقق و تعمق و تصمیم گیری را برای مدیران بسیار کوتاه نموده است. در واقع مدیران امروزی خود را مجبور به اتخاذ تصمیمات بیشتری در رابطه با موضوع و مسائل متنوع و گسترده تری، در زمان کوتاه تری می بینند.

 

موفقیت مدیران در سازمان‌ها در گرو مهارت‌های آنان در برنامه ریزی خوب، سازماندهی، هدایت و کنترل است. باید بدانیم که نقطه عطف در به کارگیری تمامی این مهارت‌ها به گونه ای نیکو، همانا بهره مند بودن مدیران از مهارت‌های تصمیم گیری است. به عبارت دیگر تمامی فعالیت های مدیران در ارتباط با تصمیم گیری است. تصمیم گیری به عنوان کلید فهم پیچیدگی‌های سازمان و مدیریت است و بنا به گفته سایمون تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است و حتی می توان آن را مترادف با آن دانست.

 

واضح است که آنچه اساس اقدامات و محل شکل گیری فعل و انفعالات به حساب می‌آید تصمیمات و تصمیم گیری است و همه اقدامات مدیر آمیخته به تصمیم گیری است و به همین جهت است که مدیریت را با تصمیم گیری معادل می گیرند و از همین مرحله است که جهت گیری ها و مراحل بعدی کار و فعالیت به صورت عملی آغاز می شود. قابل ذکر است که، تصمیم گیری موثرنیز در شرایط پیچیده دنیای کنونی مستلزم بهره گیری شایسته از توانایی‌ها، خلاقیت ها، مهارت‌ها، دانش و بینش منسجمی است که مبتنی بر هوشمندی و استعداد ویژه ای باشد و با در نظر داشتن نقش عوامل تخصصی تصمیم و طرز تلقی های مدیریتی، فرایند تصمیم گیری مدیریتی را به نحوی می توان هدایت نمود که از طریق اعمال مقوله های اثر بخشی امکان کسب پیامدهای تصمیم راهبردی در حد مطلوبی جستجو شود و برای پیامد های نا طلبیده آن نیز آمادگی های لازم تدارک دیده شود. کیفیت طرحها و برنامه ها ،اثر بخشی و کارآمدی راهبردها و کیفیت نتایجی که از ِاعمال آن ها به دست می‌آید، همگی تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیر اتخاذ می‌کند پس چه بهتر است که مدیران روش‌هایی که تصمیم می گیرند را بشناسند و سعی در رفع نواقص این روش‌ها بنمایند و نقاط قوت خود را برای بهبود برنامه ها ارتقاء دهند.

 

به دلیل اینکه تصمیم گیری فرایندی است که نه تنها به اتخاذ تصمیم، بلکه به اجرای آن نیز منتهی می شود، ضرورت بررسی دقیق آن و نحوه ی اجرای درست آن نیز احساس می شود و بر این اساس است که بنا به ضرورت نقش تصمیمات مدیریت در کارایی، بهره وری و در نهایت اثر بخشی سازمان، در این پژوهش محقق قصد دارد که به بررسی شیوه های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمان ها بپردازد . در حالی که همه ما در زندگی تصمیم می گیریم، اما همگی در تصمیم گیری هایمان موفق نیستیم. آنچه مسلم است عوامل زیادی بر توانایی تصمیم گیری ما اثر می‌گذارد. تحقیقاتی که در زمینه تصمیم گیری انجام یافته است، نشان می‌دهد که عامل اصلی مؤثر بر یک تصمیم گیری صحیح مربوط به روش‌هایی است که فرد در ارزیابی گزینه های موجود اتخاذ می کند. بجز چند مورد استثناء، که فرد در آن از آنچه انجام می‌دهد کاملا اطمینان دارد، کلا تصمیم گیری همواره با احتمال همراه است. یعنی همواره احتمال موفقیت و یا شکست وجود دارد.

‌بنابرین‏، بهبود مهارت تصمیم گیری به معنای آن است که هر فرد باید تفاوت های میان گزینه های تصمیم گیری را افزایش دهد. تصمیات بد گاهی اوقات به بخش هایی از پروسه تصمیم گیری مربوط می شود. مثلا راه حل ها خوب تعریف نشده اند و یا اطلاعات صحیح جمع‌ آوری نشده و یا تحلیل هزینه-منفعت بخوبی انجام نشده است. اما گاهی شکست در تصمیم گیری به پروسه آن مربوط نشده، بلکه به ذهن تصمیم گیر و نقائص آن در انتخاب صحیح باز می‌گردد. (دانشفر ، ۱۳۸۰،۱۶).

 

۱ – ۳ – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

تصمیم گیری از اجزای تفکیک ناپذیر مدیریت به شمار می‌آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر است. در تعیین خط مشیهای سازمان، در تدوین هدف ها، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی و در تمامی افعال و اعمال مدیریت تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی است. تصمیم‌ گیری به عنوان اولین وظیفه مدیر در اداره امور سازمان‌ها به قدری مهم است که برخی صاحب نظران سازمان را شبکه تصمیم و مدیریت را عمل تصمیم گیری تعریف کرده‌اند.

 

هر نوع تصمیم درست و یا غلط مدیر بر عملکرد کلی سازمان تاثیر می‌گذارد .

 

۱ – ۴ – اهداف و فرضیه‌ها

 

۱ – ۴ – ۱ – اهداف

 

هدف آرمانی:

 

انجام پژوهشی که حاصل آن ایجاد قابلیت های لازم در تصمیم گیری به موقع و متناسب و در نهایت بهبود عملکرد سازمان می‌باشد.

 

هدف کلی:

 

تعیین ارتباط بین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری و بهبود عملکرد سازمان

 

اهداف ویژه:

 

۱ – بررسی سبک های تصمیم گیری مدیران

 

۲ – بررسی سبک تصمیم گیری مدیران مرد و زن

 

۳ – بررسی سبک تصمیم گیری با توجه به سابقه مدیران

 

هدف کاربردی:

 

نتایج این پژوهش می‌تواند در ارتقاء کیفیت تصمیم گیری مدیران در کلیه سطوح سیاستگذاران ، مدیران و کارکنان و کلیه علاقمندان به پژوهش های کاربردی در حوزه تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد.

 

۱ – ۴ – ۲ – فرضیه‌ها

 

۱ – بین سبک های تصمیم گیری مدیران تفاوت وجود دارد .

 

۲ – بین تصمیم گیری مدیران زن و مرد تفاوت وجود دارد .

 

۳ – بین تصمیم گیری مدیران دارای سوابق مختلف تفاوت وجود دارد .

 

۱ – ۵ – نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق

 

بهبود و تقویت ، جو سازمانی و شیوه های تصمیم گیری مدیران ، سبب می شود که مدیران با تسلط بر وظایف خود، مسائل و مشکلات را در فرایند تصمیم گیری خود با دیدی جامع در نظر بگیرد و زمینه ی ارتقای فرایندهای یاددهی و یادگیری را تسهیل کنند . این مطلب باعث بالا رفتن فرهنگ سازمانی ، بهبود جو سازمانی، افزایش روحیه و کارایی کارکنان می‌گردد و مدیر را صرفاً از یک مجری بخشنامه و آیین نامه خارج کرده ، به یک همکار و رهبر تبدیل می‌کند .همچنین محیط کاری را یک مجموعه صمیمی، عمیق، پویا و رو به رشد گردانیده که هر روز آن دفتری تازه از شکوفایی توانمندی‌های کارکنان است و دیگر محیط کاری برای کارکنان یک محیط خشک ، رسمی و غیر قابل تحمل نخواهد بود.

 

مقاله های علمی- دانشگاهی – ۲- اغفال و فریب مالباخته – 9

کسی که خود را به طور غیرواقعی حاکم شرع، دادستان، طبیب، افسر نیروهای مسلح، شهردار، وکیل، نماینده مجلس، وزیر و مانند این ها معرفی می‌کند و از این طریق مال دیگری را می‌برد کلاهبردار است. کسی که خود را مادر دیگری معرفی می‌کند یا فرد مجردی که خود را متأهل معرفی می‌کند و از این طریق مال دیگری را می‌برد کلاهبردار است.( گلدوزیان، ۱۳۸۰، ۶۶)

 

در به کار بردن اسم یا عنوان یا سمت مجعول فرقی نمی کند که این امر به صورت کتبی باشد یا شفاهی، شرط تحقق جرم مذکور در این مصداق، احراز رابطه علیت بین استفاده از این موارد و نتیجه مجرمانه (بردن مال غیر) است؛ یعنی تحصیل مال غیر باید ناشی از فریبی باشد که بر اثر به کار بردن اسم یا عنوان یا سمت مجعول ایجاد می شود و این امر می شود و این امر علت غایی و منحصر به فرد در بردن مال دیگری باشد. لذا، اگر جعل اسم به صورتی باشد که از نظر تسلیم مال به کلاهبردار هیچگونه تأثیری در مالباخته نداشته باشد و رابطۀ علیت تحقق نیافته باشد، عمل کلاهبرداری نیست.

 

برای تحقق مجرم مذکور، کاربرد نام یا عنوان مجعول مستلزم یک عمل مادی مثبت است. اگر شخصی در هویت و نام دیگری دچار اشتباه شده باشد و فرد اخیر آگاهانه از این امر سوء استفاده کند و از طریق سکوت و در اشتباه گذاردن طرف، مال او را به دست آورد عملش منطبق بر این جرم نیست.

 

عملیات متقلبانه؛ در این خصوص نیز، مقنن بعضی از مصادیق را به طور تمثیلی بیان ‌کرده‌است که در هر حال باید منجر به بردن مال غیر شوند. شرطی که در این خصوص وجود دارد این است که عملیات مذبور به قصد ایجاد باور درر مجنی علیه نسبت به وجود مؤسسات دروغین، اختیارات و اعتبارات واهی یا امیدوار کردن دیگران به امور غیرواقع یا ترسانیدن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقع به منظور تحصیل مال غیر انجام شود.

 

مغرور کردن به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه ها و یا مؤسسات موهوم (مغرور کردن به وجود شخص حقوقی)؛ از اطلاق این مصادیق استنباط می شود که مطلق شخص حقوقی مورد توجه بوده است؛ لذا شامل مؤسسات تجاری و صنعتی و تولیدی وخدماتی و مانند این ها هم می شود. اجاره محلی برای تظاهر کردن به داشتن شرکت یا تجارتخانه و بانک یا مؤسسه اعتباری و مانند این ها و ایجاد یک سلسله تشکیلات که برای این امور لازم است؛ مثل نصب تابلو، استخدام منشی، چاپ فاکتور و سررسید به نام شرکت و مانند این ها با توجه به موهوم بودن آن ها، اعمال غیرواقعی است و در صورتی که شخص از این طریق مالی را ببرد کلاهبردار محسوب می شود. اگر کسی با چاپ اوراق سهام یک کارخانه یا شرکت و نظایر آن ها، دیگران را علی رغم موهوم بودن مورد ادعا، بفریبد و از این طریق مالی به دست آورد کلاهبرداری است. شخص حقوقی چه موهوم باشد و چه توانایی‌های مورد ادعای کلاهبردار را نداشته باشد یا در ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده باشد؛ هر چند از نظر ظاهری واقعی است از نظر ماهیت غیرواقعی است و مانور متقلبانه محسوب می شود.

 

مغرور کردن و فریفتن مردم به داشتن اختیارات واهی؛ در این فرض، مرتکب با تظاهر به موقعیت های سیاسی، اجتماعی و اداری از شخص دیگر سوء استفاده می‌کند و مال او را می‌برد. مثل اینکه شخصی با نشان داده خانۀ دیگری و فرش و جواهرات عاریه ای، موفق به استقراض وجه به اعتبار آن ها شود. فردی که با صحنه سازی خود را ذی نفوذ در اخذ گواهینامۀ رانندگی یا برگ پایان خدمت سربازی یا سایر گواهیهایی که از طرف مقامات رسمی صادر می شود معرفی کند و از این طریق وجوهی را به دست آورد، به دلیل واهی بودن اختیاراتش شیادی کرده و کلاهبردار است. در واقع، اتخاذ عنوان یا سمت مجعول هم داخل در همین عنوان است که مقنن آن را به طور مستقل ذکر ‌کرده‌است.( میرمحمد صادقی ،۱۳۸۵ ، ۶۸)

 

امیدوار کردن دیگری به امور غیرواقع یا ترساندن از حوادث و پیشامدهای غیرواقع؛ برای مثال اگر کسی دیگری را با جعل نقشه شهرداری امیدوار کند که قرار است یک پارک بزرگ از طرف شهرداری در نزدیکی منزلش ایجاد شود و از این طریق او را به افزایش قیمت منزل امیدوار کند یا با ادعای اینکه قرار است فلان خیابان عریض شود و منزل او را از بین ببرد او را بترساند و از این طریق پولی از او دریافت کند تا موجب تسریع ایجاد پارک یا مانع عریض شدن خیابان شود کلاهبردار است. اگر دلالی با صحنه سازی، دیگری را از پایین آمدن قیمت‌ها بترساند و با اغفال طرف، کالاهای او را به قیمت ارزانتر از قیمت واقعی خریداری نماید کلاهبردار است؛ ولی اگر زمینه ای را فراهم کند که دیگری مال او را به قیمت ارزانتر بخرد، در صورتی که با هم تبانی نکرده باشند عملش کلاهبرداری نیست و اگر تبانی کرده باشند عمل او معاونت در جرم کلاهبرداری است؛ چرا که لازم نیست انجام دهندۀ عمل متقلبانه ، برنده مال باشد.

 

۲- اغفال و فریب مالباخته

 

ارتکاب جرم کلاهبرداری به وسیله هر کسی امکان پذیر نیست؛ چرا که برخلاف سرقت که سارق از عدم التفات و غافلگیر شدن مالباخته استفاده کرده و مبادرت به سرقت مال او می‌کند، در کلاهبرداری مرتکب به وسایلی تشبث می‌کند که موجب اغفال صاحب مال گردد و او خود مال را تقدیم کلاهبردار نماید. ‌بنابرین‏، برای ارتکاب کلاهبرداری مرتکب باید از نبوغ و بهرۀ هوشی بالایی برخوردار باشد؛ در حالی که سارق احتیاج به بهرۀ هوشی بالایی ندارد. ظرافت کار در این است که کلاهبردار چنان وانمود می‌کند و صحنه سازی لازم را چنان را فراهم می‌کند که صاحب مال با تشکر و قدردانی از او، مالش را به او می‌دهد. به همین دلیل کلاهبرداران از نظر اجتماعی در طبقات مرفه قرار دارند. (بعضی از شرکت‌های مضاربه ای که به دام افتاده اند نمونۀ گویایی از این ادعا هستند) کلاهبردار به نحوی عمل می‌کند که در صورت احراز تخلف، عملش بیشتر منطبق بر تدلیس مدنی باشد. تدلیس کننده وقتی کلاهبردار است که عنصر معنوی جرم کلاهبرداری را داشته باشد والا عمل او فاقد جنبۀ جزایی است. ‌بنابرین‏، تا زمانی که مالباخته اغفال نشود به طور طبیعی مالش را به کلاهبردار نمی دهد و عدم آگاهی مجنی علیه از متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار شرط تحقق جرم است. لذا، آگاهی مجنی علیه نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار مانع تحقق جرم است. رویه قضایی هم در این خصوص گفته شده است: «اگر چند مأمور کشف جرم برای خرید دلار تقلبی از متهم به او مراجعه نمایند. و نامبرده دلارهای تقلبی را به آن ها عرضه نماید این عمل شروع به کلاهبرداری نیست؛ زیرا لازمۀ عمل شروع به کلاهبرداری عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسایل تقلبی می‌باشد.( رأی‌ ۷۳، شعبه دوم دیوان عالی کشور، مورخ ، ۲۰/۱/۱۳۶۳٫) » در این مثال، نظر به اینکه خواست مأمورین به دست آوردن دلارهای تقلبی بوده که تحقق یافته است و ‌به این امر هم علم داشته اند، لذا دارندۀ دلارهای تقلبی کلاهبرداری ننموده است و اتهام وی تحت عناوین دیگری از جمله جعل و ترویج سکۀ تقلبی قابل بررسی است.

دانلود پایان نامه های آماده | ۲-۱۸-تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور – 8

 

بخش چهارم: پیشینه و سوابق تحقیق

 

۲-۱۸-تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور

 

۲-۱۸-۱-تحقیقات انجام شده در داخل کشور

 

-عزیزی و همکاران(۱۳۹۴) در پژوهش خود با عنوان ” بررسی همبستگی اعتیاد به اینترنت با ابعاد شخصیتی هگزاکو در دانش آموزان دبیرستانی” با توجه به اینکه ویژگی های شخصیتی بر نحوه و چگونگی استفاده افراد از اینترنت تأثیر می‌گذارد؛ هدف پژوهش تعیین همبستگی اعتیاد به اینترنت با ابعاد شخصیتی هگزاکو در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان جلفا پرداخته‌اند. از میان ابعاد شخصیتی تنها بعد برو نگرایی، تهییج پذیری و تجریه پذیری با اعتیاد اینترنتی همبستگی دارند. همچنین مشخص شد ابعاد شخصیتی تهییج پذیری و تجربه پذیری پیش‌بینی کننده خوبی برای اعتیاد اینترنتی می‌باشند و حدود ۶۳ درصد واریانس مربوط به اعتیاد به اینترنت را تبیین می‌کنند؛ به طوری که ابعاد تهییج پذیری با بتای ۴۰% و تجرب ه پذیری با بتای ۲۷% – در پیش‌بینی نتایج مؤثر هستند.

 

-ابراهیمی(۱۳۹۴) به بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با ویژگی های شخصیتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم(دختر وپسر) شهرستان خواف سال تحصیلی ۹۳-۹۲ پرداخته است. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی همبستگی معنا دار و منفی وجود دارد .بین دانش ‌آموزان دختر وپسر از نظر میزان استفاده از اینترنت تفاوت معنا دار وجود دارد و میانگین استفاده از اینترنت در پسران بالاتر ‌از دختران است .همچنین همبستگی میان اعتیاد به اینترنت باخرده مقیاس های روان رنجور خویی و موافق بودن معنا دارومثبت و با وجدان و برون گرایی معنا دار و منفی است بین اعتیاد به اینترنت و خرده مقیاس گشودگی رابطه معنا دار و جودنداشت ،می توان نتیجه گرفت که ویژگی شخصیتی از عوامل مؤثر و پیش‌بینی کننده در استفاده از اینترنت است.

 

-خطیب زنجانی و آگاه هریس(۱۳۹۳) در پژوهش خود با عنوان” شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پیام نور استان سمنان” به بررسی شیوع این اختلال منجر به اقدامات پیشگیرانه و درمان مناسب برای جلوگیری از گسترش این مشکل می شود. این مطالعه با هدف شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشگاه پیام نور استان سمنان سال ۱۳۹۲ پرداخته‌اند. نتایج تحقیق ایشان نشان می‌دهد که ۸/۲۳ درصد اعتیاد متوسط و ۸/۱ درصد اعتیاد شدید به اینترنت دارند. همچنین آماری معناداری بین دانشجویان دختر و پسر از نظر اعتیاد به اینترنت مشاهده نشده است.

 

– ماهری و همکاران(۱۳۹۲) در پژوهش خود با عنوان” بررسی تاثیر مداخله آموزشی ترکیبی بر پیشگیری از اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های علوم پزشکی تهران : کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی” را با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی ترکیبی بر پیشگیری از اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر ساکن خوابگا ههای علوم پزشکی تهران مبتنی بر سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی طراحی و اجرا کردند. یافته های تحقیق ایشان وضعیت تاهل با اعتیاد ارتباط معنی دار آماری داشت نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میانگین امتیاز سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی و آگاهی قبل و چهار ماه بعد ازمداخله آموزشی تفاوت آماری معناداری داشت .لذا بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌کند که مداخلات آموزشی مبتنی بر تئور یهای آموزش بهداشت و ارتقا سلامت می‌تواند در پیشگیری و کاهش اعتیاد به اینترنت ‌موثر باشد.

 

-کیانی و همکاران(۱۳۹۲) در پژوهش خود با عنوان ” بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی تهران” مطالعه خود را با هدف تعیین وضعیت اعتیاد به اینترنت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری طراحی و اجرا کرده‌اند. یافته های تحقیق ایشان نشان می‌دهد که ۰۳/۸۲ درصد دانشجویان پرستاری اعتیاد به اینترنت نداشته و ۷/۱۷ درصد از آن ها به اینترنت داشتند . بین اعتیاد به اینترنت با متغی رهای جمعیت شناختی از جمله : جنسیت، وضعیت کامپیوتر شخصی، سایت های علمی، وبلاگ شخصی، وب سایت شخصی، گفتگوی اینترنتی، گوش دادن به موسیقی، وب گردی، دوست یابی، بازی های اینترنتی، کار با وبلاگ، مدت زمان استفاده از اینترنت در روز به ساعت، مدت زمان استفاده از اینت رنت در هفته به ساعت همبستگی آماری معنی داری مشاهده شد.

 

-سلیمانی و اقدس(۱۳۹۲) در پژوهشی که بین دانش آموزان مقطع سوم متوسطه و پیش دانشگاهی شهر ورامین انجام دادند، ‌به این نتیجه دست یافتند که بین هوش هیجانی و ابعاد آن(خود انگیزی، خود آگاهی، خود کنترلی، هوشیاری اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی) با اعتیاد و وابستگی به اینترنت ارتباط و همبستگی منفی و معناداری وجود داشته و هوش هیجانی به همراه ابعادش قادر به پیش‌بینی و تبیین معنادار اعتیاد و وابستگی به اینترنت در دانش آموزان شهر ورامین هستند.

 

-تمنایی فر و همکاران(۱۳۹۱) به بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی ‌و اعتیاد به اینترنت پرداخته‌اند. یافته های تحقیق ایشان نشان دادبین اعتیاد به اینترنت با روان رنجورخویی و برونگرایی با ۹۵ درصد ‌اطمینان رابطه معنی داری وجودداشت، اما بین با وجدان بودن با اعتیاد به اینترنت رابطه معنی داری مشاهده نشد.

 

-رحمانی و غلامعلی لواسانی(۱۳۹۰) در پژوهش خود با عنوان ” مقایسۀ هیجان خواهی و پنج عامل بزرگ شخصیت: ‌بر اساس تمایز دانشجویان در دو گروه وابسته و غیر وابسته به اینترنت” با هدف مقایسه مقایسۀ هیجان خواهی و پنج عامل بزرگ شخصیت: ‌بر اساس تمایز دانشجویان در دو گروه وابسته و غیر وابسته به اینترنت پرداخته‌اند که یافته های تحقیق ایشان تفاوت بین گروه وابسته و غیر وابسته به اینترنت در هیجان خواهی معنی دار بوده و بین مقیاس های هیجان طلبی و ماجراجویی، نا بازداری و حساسیت به ملایمت در دو گروه تفاوت معنادار وجود داشت.

 

-شایق و همکاران(۱۳۸۸) در پژوهش خود با عنوان ” بررسی اعتیاد به اینترنت و رابط هی آن با ویژگی های شخصیتی در نوجوانان تهران” با ارزیابی این دو ارتباط پرداخته‌اند. یافته های تحقیق ایشان ارتباط معنی داری میان روان رنجورخویی و اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دختر و نوجوانان دختر و پسر در کل وجود دارد. در نوجوانان پسر رابطه ی معنی داری میان خوشایندی و وظیفه شناسی با اعتیاد به اینترنت به دست آمده است.

 

-شایق و همکاران(۱۳۸۸) به بررسی اعتیاد به اینترنت و رابطه ی آن با ویژگی های شخصیتی در نوجوانان تهران پرداخته‌اند. یافته های تحقیق ایشان نشان می‌دهد که بین روان رنجورخویی و اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دختر و پسر رابطه معنی داری وجود دارد. در نوجوانان پسر میان خویشاوندی و وظیفه شناسی با اعتیاد به اینترنت رابطه معنی داری وجود دارد.

خرید متن کامل پایان نامه ارشد | پایگاه های اینترنتی – 3

 

۱۶) ستوده ، هدایت ا.. ، روانشناسی جنایی، نثر آوای نور، چاپ چهارم، تهران.۱۳۸۴

 

۱۷) سارمی، جعفر، اساس و مبانی جرم شناسی ، انتشارات جاودانه، چاپ اول، تهران.سال ۱۳۸۷

 

۱۸) سیاسی ، علی اکبر، روانشناسی جنایی، انتشارات کتابخانه ای ، چاپ دوم، تهران.۱۳۴۳

 

۱۹) شیخی، محمدتقی، جامعه شناسی زنان و خانواده، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰

 

۲۰) شامبیاتی، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، انتشارات مجد، چاپ دهم، تهران.۱۳۸۵

 

۲۱) عنصری،امام ا.. ، تئوری‌های انحراف، نشر معاصر، چاپ اول، ۱۳۷۹

 

۲۲) فرجاد، محمدحسین، روانشناسی و جامعه شناسی جنایی، نشر همراه، چاپ سوم، ۱۳۷۹

 

۲۳) فرهمند، مریم، فمینیسم و لزنیسم ، فصل نامه کتاب زنان، ۱۳۸۴

 

۲۴) کی نیا، مهدیف مبانی جرم شناسی ، جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳

 

۲۵) کاکایی، پریسا، دختران پیروز، نشریه نامه،تهران. شماره ۴۷، اسفند ۱۳۸۳

 

۲۶) گلدوزیان ، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ هفتم ، تهران، ۱۳۸۲

 

۲۷) ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی، شرکت سهامی انتشار ، چاپ اول، تهران.۱۳۸۱

 

۲۸) مجی، فاطمه، آسیب شناسی زنان، خشونت علیه زنان، فصل نامه کتاب زنان، شماره ۱۳۵، ۱۳۸۴

 

۲۹) نجفی، ابرندآبادی، علی حسن، تقریرات درس جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۸۴

 

۳۰) نجفی توانا، علی ، جرم شناسی ، نشر آموزش و سنجش، چاپ سوم، ۱۳۸۴

 

۳۱) نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادگستر، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۸۲

 

۳۲) وظیفه ، علیرضا، جنسیت و بزهکاری، جلد اول، تهران، کتاب آوا، ۱۳۹۰

 

۳۳) هاید، ژانت، روانشناسی زنان، ترجمه بهزاد رحمتی، انتشارات نوربخش، چاپ اول، ۱۳۸۰

 

پایان نامه ها

 

۱- احترامی، مهدی، کودک آزاری و بررسی آن از دیدگاه اسناد بین‌المللی و حقوق جزای ایران، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، ۱۳۸۴

 

۲- جانفدا، نسیم، ارتباط بزه دیدگی و بزهکاری زنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید قم، ۱۳۸۶

 

۳- سهولت کارماسالی ، علی اکبر، همسرآزاری از منظر جرم شناسی و حقوق کیفری، دانشگاه آزاد ، واحد تهران مرکزی، ۱۳۸۸

 

۴- محمدی، محمدرضا، روسپیگری واسطه گری از نظر تئوری‌های نوین جرم شناسی، دانشگاه آزاد ، واحد تهران مرکزی، ۱۳۸۸

 

کتب لاتین :

 

۱٫ Carrabine, E, Laqaneski,p 2004, criminoloqy,A.socialoqiecal Interodaction, British Library catoqainl in puplication pata

 

۲٫ Majumder .M. 2005. Encylopaedia of qender equality throun women empower ment. Sarap sons.

 

۳٫ Reid, S.t.2000,crimeand criminology .new york : MC- Graw. Hill

 

۴٫ White , R.f.Haines, 2001. Crime and criminology, seced .oxford.

 

۵٫ wiliams 111,f,p,marlily, N,D.meshane,1999,criminolagicaltneory . thed .prenyice Hall nc

 

۶٫ Williams. Katherin. S. textbook oncriminology. Oxford university pres.new york.

 

پایگاه های اینترنتی

 

۱٫ http.www.heritaqe.org/research

 

۲٫ www.Irandoc.ir

 

۳٫ http.roo28.blogfa.com

 

۴٫www.tabnak.ir

 

۵٫ www.asriran.com

 

۶٫ www.Nooririb.ir

 

۷٫www.fararu.com

 

  1. Victimeles crime ↑

 

  1. لپژ، ژژار، فیلزدیلا، ژینا، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کرد علیوند، احمد محمدی، تهران، مجد، ۱۳۸۸، ص ۹۶ ↑

 

  1. ۱٫نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی ( بزه کاری زنان و روسپی گری) ، تنظیم نرکس السادات روح الامین، دانشگاه امام صادق(ع) نیمسال اول ۸۴- ۱۳۸۳ ، ص ۱۸۹ ↑

 

  1. ۱٫رایجیان اصلی، مهرداد ، تحولات بزه دیده شناسی و علوم جنایی، جلد اول، تهران ۰انتشارات شهردانش، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۲۵۰ ↑

 

  1. موحد، محمدعلی، در سوای حق و عدالت، از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، جلد اول، تهران، انتشارات نشر دادنامه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۴۲۳ ↑

 

  1. فرجاد، محمدحسین، روانشناس و جامعه شناس جنایی، جلد اول، تهران، نشر همراه، چاپ سوم، ۱۳۷۱، ص ۲۹ ↑

 

  1. دهخدا، علی اکبر، دایرت المعارف فارسی، ص ۴۸۴ ↑

 

  1. فیض، علیرضا، تطبیق در حقوق جزای اسلام، جلد اول،تهران ۰انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، ۱۳۶۹، ص ۵۹ ↑

 

  1. mendelson ↑

 

  1. فاضل، محمد، العبادی الدامه فی التشریع الجنایی، دمشق، مطبعه الداودی، ص ۲۵۷ ↑

 

  1. علی حسین، نجفی ابرند آبادی ، تقریرات درس جرم شناسی ( بزه دیده شناسی ) ، تهیه و تنظیم : فاطمه ثنا ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۷۳-۷۴، ص ۲۳۸ ↑

 

  1. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، نشر کانون وکلای دادگستعری، چاپ پنجم، ۱۳۸۶، ص ۱۵۰ ↑

 

  1. دانش، تاج زمان، حقوق زندانیان و زندان ها، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص ۳۶ ↑

 

  1. فرجاد، محمدحسین، آسیب شناسی اجتماعی، ستیزه های خانواده و طلاق، جلد اول، تهران، نشر منصوری، چاپ اول، ۱۳۸۴،ص ۱۶۵ ↑

 

  1. نیازپور، امیرحسین، بزهکاری به عادت و پیش گیری از آن، مجله فرهنگ و پژوهش ، سال دوم، شماره دوم۱۳۹۱۰ص ۲۰ ↑

 

  1. عمید، حسن، لغت نامه فارسی، ص ۷۶۹ ↑

 

  1. صانعی ، پرویز، جامعه شناسی ارزش ها، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۲، ص ۵۰۲ ↑

 

  1. نوربها، رضا، جرم شناسی ، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۷۷، ص ۱۹۰ ↑

 

  1. زرگری، سیدمهدی، پیشگیری از بزهکاری، جلد اول،تهران۰ انتشارات نگاه بینه، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۳۹ ↑

 

  1. نجفی ابرندآبادی، علی حسن، بزهکاری و بحران اقتصادی، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۹، ص ۱۲۷ ↑

 

  1. Delapvrta ↑

 

  1. Pytaval lavater ↑

 

  1. سلامی، جعفر، اساس و مبانی جرم شناسی، جلد اول، تهران .انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۱۰ ↑

 

  1. Viliam sheldon ↑

 

  1. krachmer ↑

 

  1. Leaute ↑

 

  1. کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد اول،تهران۰ انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۳، ص ۱۵۵ ↑

 

  1. وظیفه، علیرضا، جنسیت بزهکاری، ص ۵۸ ↑

 

  1. کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، ص ۳۹۰ ↑

 

  1. نجفی توانا، علی، جرم شناسی ، جلد اول، تهران، انتشارات نشر آموزش و سنجش ، چاپ سوم، ۱۳۸۴، ص ۱۴۶ ↑

 

  1. ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی، جلد اول، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص ۱۸۰ ↑

 

  1. سماواتی، آذر، مجید. آسیب شناسی اجتماعی ایران، جلد اول تهران، انتشارات نوبل، چاپ دوم ۱۳۷۱ ص ۱۳۹ ↑

 

  1. .دادستان، پریرخ، روانشناسی جنایی، ‌جلد اول، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول ۱۳۸٫۲۰، ص ۵۵ ↑