وبلاگ

توضیح وبلاگ من

مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | آموزش وپرورش پیش از دبستان – 1

ب) شکوه ‌و جمال هستی از جمله آیاتی که ما انسان‏ها را به درک شکوه و جمال هستی تحریک می ‏کند:

 

اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض ” آیا در ملکوت آسمان‏ها و زمین ننگریسته‌اند؟” اعراف آیه ۱۸۵

 

ج) زیبایی‏ها چه در نمایشگاه طبیعت و چه محصول فکر و ذوق انسانی از دیدگاه اسلام محبوب و مطلوب بوده و همه زیبایی‏ها مستند به خدا است.

 

۳٫توجه ‌و تاکید بسیاری از فلاسفه و روانشناسان به زیبایی و درک زیبایی شناختی کودک:

 

با توجه به طبقه بندی نیازها ازدیدگاه مازلو زیبایی یکی از نیازهای بنیادی انسان است.

 

۱٫جسمانی ۲٫ ایمنی ۳٫عشق وتعلق داشتن ۴٫عزت واحترام ۵٫خودشکوفایی ۶٫فهمیدن ودرک ۷٫زیبایی.(هارتلی بروئر، ترجمه ناهیدی،۱۳۸۴،ص۷۵)

 

سقراط :”وقتی که چیزی زیباست علت یگانه زیبایی آن این است که از خود زیبایی چیزی درآن است.(احمدی، ۱۳۸۰، ص ۵۸)

 

هراکلیوس نخستین فیلسوفی بود که می‏توان زیبایی شناسی را ‌در فلسفه او جست(رضایی، ۱۳۸۸، ص ۱۷).

 

افلاطون به زیبایی طبیعت توجه کرد و معتقد است که از گرد هم آوردن این زیبایی‌ها می‏توان محیط مساعدی جهت پرورش همگان و به ویژه کودکان فراهم ساخت(رضایی،۱۳۸۸، ص ۲۱).

 

چخوف :” حس زیبایی شناسی در انسان هیچ حد و مرزی نمی‏شناسد(پرتوی، ۱۳۵۲، ص ۹۷).

 

الکساندر بلیک: “در دریافت زیبایی شناسانه خود موضوع عینی توجه ما را جلب می ‏کند، قطع نظر از توانایی آن به ارضاء یک نیاز ویژه(پرتوی، ۱۳۵۲، ص ۱۸۳).

 

زیبایی از نظر هگل دریک کلام، میانجی امر حس ‌پذیر و امر عقلانی است(هگل، ترجمه معصومی، ۱۳۹۱، ص ۶).

 

۴٫ تاثیر بسیار زیاد استفاده از رنگ و نور، فرم و هارمونی در زیبایی فضا

 

نور عنصری است که به مکان جان می‏بخشد، برای اینکه فضا حالت زندان نداشته باشد، بایستی منافذی جهت استفاده از نور را داشته باشد(محققی، ۱۳۶۶، ص۱۹۹). تحقیقات نشان می‏ دهد استفاده از نور طبیعی، نه تنها نقش عمده‏ای در یادگیری ایفا می ‏کند، بلکه می‏تواند روی سطح سلامت و توجه شاگردان نیز تاثیرگذار باشد(برانتس،۲۰۰۷).سیستم‏های متنوعی برای طراحی روشنایی مصنوعی وجود دارند(هاوس و همکاران،۲۰۱۲).

 

تاثیر رنگ بر کودکان:

 

۱٫ کودک از نظر روانی به طور شهودی در مقابل رنگ‌ها عکس العمل نشان می‌‏دهد.

 

۲٫ رنگ در تعریف فضا به خصوص فضای مربوط به کودکان از نظر فرم و تکنیک نقش بسزایی دارد.

 

۳٫ رنگ مقدار روشنایی فضا را کنترل می ‏کند( کاشانی، ۱۳۸۴، ص ۳۴).

 

کودکان با رنگ‌های گرم و روشن سازگارند(داگت،۲۰۰۸).

 

در تحقیق حاضر، با توجه به تأکید زیاد نظریه پردازان برزیبایی و تاثیر زیاد آن بر محیط و رشد و پرورش کودک به بررسی عناصر زیبایی شناختی محیط آموزشی از نظر فیزیکی آن پرداخته ایم. در این ارتباط تا کنون، پژوهش‏های داخلی بسیار کمی انجام شده است. علاوه بر آن، توجه به نحوه ساخت ساختمان‌هایی که به عنوان مهد کودک از آن ها استفاده می‏ شود، اهمیت این تحقیق را افزایش می‏ دهد. این ساختمان‌ها عموما با کاربری مسکونی و یا کاربری‏های دیگر بوده‌اند که از لحاظ کالبد معماری و عناصر زیبایی شناختی متناسب با نیازهای کودک نمی‏باشد و در کل فضایی با طراوت و زمینه‌ای برای تقویت حس زیبایی شناختی کودک ندارند. همچنین با توجه به اهداف کلی ذکر شده در ماده دوم راهنمای برنامه و فعالیت‏های آموزشی و پرورشی دوره پیش دبستان، تحقیق حاضر می‏تواند در تامین این اهداف مؤثر واقع شود.

 

اهداف پژوهش

 

  1. شناسایی اصول زیبایی شناختی در طراحی فضای آموزشی پیش از دبستان

 

  1. تعیین میزان انطباق عنصر زیبایی شناختی رنگ در مراکز پیش از دبستان با دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور

 

  1. تعیین میزان انطباق عنصر زیبایی شناختی نور در مراکز پیش از دبستان با دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور

 

 1. تعیین میزان انطباق عنصر زیبایی شناختی فرم در مراکز پیش از دبستان با دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور

سوال­های پژوهش

 

  1. آیا اصول زیبایی شناختی در طراحی فضای آموزشی پیش از دبستان رعایت شده است؟

 

  1. آیا بین عنصر زیبایی شناختی رنگ در‏‏مراکز پیش از دبستان با دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور انطباق وجود دارد؟

 

  1. آیا بین عنصر زیبایی شناختی نور در مراکز پیش از دبستان با دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور انطباق وجود دارد؟

 

 1. آیا بین عنصر زیبایی شناختی فرم در مراکز پیش از دبستان با دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور انطباق وجود دارد؟

تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم

 

تعاریف نظری

 

زیبایی شناسی: واژه استتیک (زیبایی شناسی) از واژه یونانی زیبایی‌شناسی[۱] به معنای حساسیت و استعداد دریافت به وسیله حواس است. این رشته را الکساندر بوم گارتن، شاگرد فردریش مؤلف و منصف کتاب آستیکا[۲] که نخستین مجلدش در ۱۷۵۰ منتشر شد به عنوان دانشی ویژه نامگذاری نمود( آونرزایس، ترجمه شایان،۱۳۶۳، ص۳).

 

زیبایی در مفهوم مطلق آن خالق هنر است. زیبایی که امروزه از مباحث عمده ی فلسفی و هنری است از دیرباز در انواع هنر نقشی بسزا داشته است. اگرچه به صورت شخصی و جداگانه و تحت عنوانی ویژه مورد بحث قرار نگرفته است ولی در هنرهای بحث زیبایی و جمال در‌اندیشه‌های اسلامی سابقه‌ای طولانی داشته و مطرح شده است(یزدانی،۱۳۸۲،ص ۲۱).

 

درک زیبایی‌ها امری مادام العمر است و در تمام زندگی جریان دارد. البته در هر دوره به شکلی است. (بازرگان، ۱۳۸۴، ص۸۶ )

 

فضای آموزشی: به وضعیت، امکانات‏ و وسایل آموزشی و کمک آموزشی موجود در مراکز آموزشی اشاره دارد. به زعم والبرگ شواهد بسیاری مبنی بر اهمیت تاثیر مواد و تجهیزات آموزشی موجود در آموزشگاه‏ها و افزایش یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد.

 

آموزش وپرورش پیش از دبستان :آموزشی که از زمان تولد آغاز و تا شروع اولین کلاس رسمی دبستان در پایان ششمین سال زندگی کودک ادامه می‏یابد(مفیدی،۱۳۸۳،ص۳۸).

 

محیط: مجموعه نیروها یا موقعیت‌های در برگیرنده فرد یا به طور دقیق مجموعه محرک هایی است که از خارج بر انسان وارد شده و بر او تاثیر می‌گذارد. در واقع آن چه در هر فضا یا اتاق یا زمین بازی وجود دارد و نظم و آرایش اشیاء می‌تواند بر رفتار کسانی که در آن محیط به سر می‌برند تاثیر بگذارد. امکان کارها و فعالیت هایی را برای آنان فراهم آورد یا دشواری هایی در کارها و فعالیت‌های آن‌ ها ایجاد کند.(مفیدی، ۱۳۸۶، ص ۱۸۶)

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۴-۲-۴-۲ حق تهیه رونوشت از صورت جلسات – 9

ضمانت اجرای کیفری اصل بی طرفی قاضی در دادرسی و بهره مند شدن شاکی ‌از رسیدگی بی طرفانه ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی است؛ به موجب این ماده:

 

هر یک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از روی غرض ورزی و برخلاف حق دربار ه یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تاسه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد

 

۳ – حق رسیدگی بدون تأخیر ناروا

 

تحقیقات مقدماتی و دادرسی بایستی با سرعت انجام شود. البته آنچه ا ز حق رسیدگی بدون تأخیر ناروا بیشتر به ذهن متبادر می شود، تسریع در رسیدگی است . ‌اما اگر دادرسی را در معنای اعم و کلیه مراحل آن بدانیم ؛ تسریع در رسیدگی شامل سرعت در تحقیقا ت مقدماتی و رسیدگی می شود. لازمه حفظ حقوق شهروندان درفرایند دادرسی ؛ سرعت در رسیدگی و عدم تأخیر است . بدیهی است که در موردشاکی، به دلیل ورود ضرر و زیان ناشی از جرم و لزوم جبران هرچه سریع تر آن ،تعیین تکلیف موضوع پرونده و رسیدگی بدون تأ خیر غیرضروری الزامی است. این موضوع در مواد۶۱ و ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است[۱۱۷] . سرعت در رسیدگی در مرحله محاکمه نیز مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته است . ماد ه ۲۱۱ همین قانون لزوم سرعت در رسیدگی را یادآور شده و ماد ه ۲۱۲ نیز تأخیر د ر صدور رأی را جایزنمی داند.

 

بخشنامه های متعدد ریاست محترم قو ه قضاییه ارائه دهند ه رهنمودها و توصیه هایی در خصوص تسریع در تکمیل و رسیدگی به پرونده هاست.

 

‌در مورد حمایت کیفری از این حق شاکی، می توان به ما د ه ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد:

 

هریک از مقامات قضا یی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن ها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آن ها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند

 

به نظر می‌رسد عبارات عام ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی را نیز بتوان درتأخیر انداختن محاکمه راستای حمایت کیفری از این حق در نظر گرفت . البته این ماده به تأخیر انداختن محاکمه و نه به تأخیر در رسیدگی اشاره کرده قضات در صورت انجام تخلفات علاوه بر اعمال مجازات مقرر در ما ده ۵۷۰ قانون مذکور، به استناد نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات ۵، محکومیت انتظامی نیز پیدا خواهند کرد؛ که رسیدگی ‌به این تخلفات در دادسرای انتظامی قضات صورت می‌گیرد.[۱۱۸]

 

۴-۲-۴ حقوق دفاعی شاکی

 

۴-۲-۴-۱ حق اطلاع از محتویات پرونده

 

شاکی پس از وقوع فعل مجرمانه از سوی متهم، با مراجعه به دستگاه عدالت کیفری، شکایتی را برابر ضوابط قانونی تنظیم و به همراه مستندات تقدیم می‌کند.

 

مجریان قانون به استناد شکایت شاکی و دلایل ابرازی از طرف او، تحقیقات را شروع کرده و دلایل بیشتری را پیرامون قضیه جمع‌ آوری می‌کنند. تحقیقات تا جایی ادامه می‌یابد که پس از سپری شدن مدت کوتاه، پرونده ی از دلایل و مستندات علیه متهم شکل گیرد. بسیاری از این دلایل به طور مستقل و بدون دخالت شاکی به دست می‌آید، در حالی که مسبب آن شاکی بوده است. چگونگی جمع‌ آوری و جنس دلایل می‌تواند سرنوشت دعوی را تغییر دهد. به شاکی حق مراجعه و کسب اطلاعات از دلایل و مستندات مضبوط در پرونده را دارد، این در حالی است که قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه صراحتی ندارد. این رویکرد قانون تا حدودی با مؤلفه‌ های دادرسی عادلانه، هم خوانی ندارد. به هر حال این احتمال وجود دارد که پرونده حاوی اوراق جدیدی باشد که توسط مقامات محترم قضایی جمع اوری شده، و شاکی بخواهد از آن ها کسب اطلاع نماید. سوال قابل طرح این است که اگر قاضی، شاکی را از این حق محروم نماید، چه حمایت کیفری از وی در قانون به عمل آمده است؟

 

به نظر می‌رسد در قانون آیین دادرسی فعلی محدودیت‌هایی ایجاد شده، که قاضی در هر حال باید مطابق قانون عمل کند،بهتر است در قانون آیین دادرسی جدید که در ‌مرحله‌ی بازنگری است ‌به این بخش از حقوق شاکی توجه شود تا این نقیصه از قانون برطرف شود و این قسمت از حقوق شاکی مرتفع گردد. چراکه ماده ی ۱۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اشاره ای ‌به این حق شاکی ندارد.

 

۴-۲-۴-۲ حق تهیه رونوشت از صورت جلسات

 

مطابق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری شاکی حق دارد از صورت جلسه ی تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد،پس ‌از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد. به تبع این حق، برای دادگاه نیز تکلیف ایجاد می شود، اما رویه ی قضایی این تکلیف را به رسمیت نمی شناسد. برخی از قضات، به استناد این که ماده ی مذبور تکلیفی برای دادگاه ایجاد نکرده است، از دادن رونوشت امتناع می‌کنند و برخی به عذر محرمانه بودن تحقیقات متوسل می‌شوند،در حالی که قانون‌گذار معیاری برای محرمانه بودن ارائه نداده است، به همین جهت این عذر در برخی موارد،ممکن است موجب اعمال سلیقه ی قضات شود.[۱۱۹]

 

۴-۲-۴-۳حق بیان و اعتراض

 

۱ – حق حضور در جلسه رسیدگی و ارائه دلایل و شواهد

 

باید به شاکی اجازه و امکان داده شود تا شکایت خود را به طور مشروح و با ذکر دلایل بیان کند ؛ و بتواند اسناد و مدارک خود را ارائه دهد .[۱۲۰]

 

معمولاً شاکی به هنگام تقدیم شکایت و ثبت آن در دفتر دادسر ا، شخصاً پروند ه خویش را به نزد بازپرس یا دادیاری که رسیدگی به او ارجاع شده است ، می آورد. این امر موجب می شود، دادیار یا بازپرس ضمن وصول پرونده، توضیحات وی را راجع به شکایت شنیده و در صورت مجلس قید کند و به امضای او برساند .[۱۲۱]

 

ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری حق ار ائه دلایل و شواهد را برای شاکی قایل گردیده است ، ولی اشاره ای به جلس ه رسیدگی ندارد . اما مطابق اصول کلی ، باید به شاکی حق حضور و ارا یه شکایت و دلایل را بالاخص د ر جرایمی که جنبه خصوصی آن ها غالب است، داده شود.

 

‌در مورد حمایت کیفری از این حق شاکی، هرچند قانون مجازات اسلامی صراحتی ندارد، ولی می توان چنین استدلال کرد که حق حضو ر در جلسه رسیدگی از تبعات حق دادخواهی است که اصل ۳۴ قانون اساسی صراحتاً به آن اشاره دارد . دادخواهی وبه تبع آن حضور در جلسه رسیدگی و ارا یه دلایل و شواهد ا ز جمله حقوق اساسی ملت است که در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مورد حمایت قرار گرفته است . ازاین رو ، اگر مقام قضایی این حق را از شاکی سلب کند، طبق ما د ه ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب جزایی خواهد بود.

 

۲ – حق رد دادرسان، کارشناسان و مترجمین

 

شاکی حق دارد دادرس، کارشناس و مترجم را به جهات قانونی رد کند. مطابق مواد ۴۶ و ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی پرونده می‌تواند د ر صورت وجود هریک از موارد مذکور در این مواد، دادرس و قضات تحقیق را رد کند. این قاعده ‌با در نظر گرفتن روح ماد ه ۴۶ قانون مذکور ، علی رغم عدم تصریح نسبت به رد دادستان نیز جاری است .[۱۲۲]اگر قاضی به جهات رد خود د ر پرونده آگاه

 

باشد، ولی از رسیدگی امتناع نکند و طرفین نیز از آن ب ی اطلاع باشند یا به فرض اطلاع آن را اعلام نکنند، حکم قاضی قابل نقض است.

دانلود پروژه و پایان نامه | تاب آوری به عنوان یک منبع روانشناختی توسعه پذیر و قابل یادگیری – 7

خوش بینی مانند خودکارآمدی و امید یک ظرفیت روانشناختی توسعه پذیر است که می‌تواند در ارتباط با تعقیب اهداف شخصی توسعه یافته و برانگیخته شود و علاوه بر اینکه مانند آن ها عمدتاًً از طریق یک دیدگاه عاملی[۸۰] و درونی تشریح می شود، یک بعد خارجی نیز به آن اضافه می‌کند (بندورا و لاک، ۲۰۰۳ ؛۸۸). برای مثال منابع انتظار مثبت یک فرد خوش بین که دید مطلوبی از آینده به او می‌دهد می‌تواند توسط خود فرد، دیگران و عوامل بیرونی به دست می‌آید. به همین ترتیب تفسیرهای یک فرد خوش بین از حوادث منفی عمدتاًً روی دور نگه داشتن خود از شکست ها تکیه دارد. به هر حال برخلاف خودکارآمدی که حوزه خاصی است، خوش بینی از اسنادهای کلی و تعمیم یافته استفاده می‌کند همچنین برخلاف خودکارآمدی که حوزه خاصی است، خوش بینی برای ایجاد مسیری برای رسیدن به هدف و اجرای آن مورد استفاده قرار نمی گیرد (لوتانز و جنسن، ۲۰۰۲). علاوه بر این خودکارآمدی و امید ماهیتاً شناختی هستند اما خوش بینی ترکیبی از اجزای انگیزشی، احساسی و شناختی است (سلیگمن و میهالی، ۲۰۰۰؛ ۱۲). در نهایت مطالعات تجربی زیادی از تمایز خودکارآمدی، امید و خوش بینی حمایت کرده‌اند.

 

خوش بینی با طیف گسترده ای از پیامدهای مثبت مرتبط شده اند مثل سلامت روانشناختی و فیزیکی، بهزیستی و غیره (سلیگمن، ۲۰۰۲). از طرف دیگر بدبین ها با پیامدهای منفی مختلف مرتبط شده اند مثل افسردگی و بیماری های جسمی (پترسون، سلیگمن و وایلانت[۸۱]، ۱۹۸۸ ؛۲۳).

 

به طور خاص در ارتباط با اینکه خوش بینی یکی از معیارهای رفتار سازمانی مثبت است حمایت هایی از ارتباط مثبت آن با عملکرد در حیطه های مختلف زندگی خصوصاًً در محیط کار شده است. برای مثال در تحقیقات اخیری از سلیگمن و همکارانش بیان شد که شرکت های خوش بین بیمه عمر در نیویورک عملکرد بالاتری از همتایان بدبین خود داشتند.

 

خوش بینی نیز مانند امید و خودکارآمدی یکی از معیارهای رفتار سازمانی مثبت ماهیت توسعه پذیری دارد. مانند امید، خوش بینی یک خط مبنا[۸۲] دارد (اسچایر و کارو، ۱۹۸۷ به نقل از لوتانز و یوسف، ۲۰۰۷ ؛۳۲۴) همان طوری که درماندگی- به عنوان یک مفهوم مخالف خوش بینی- می‌تواند یادگرفته شود، خوش بینی هم می‌تواند طی یکسری از اقدامات یادگرفته شود و توسعه یابد (لوتانز و آوی و دیگران، ۲۰۰۶؛ ۹۵).

 

بدبینی اکثر اوقات به دلیل اسنادهای بدبینانه و منحرف کننده توسعه می‌یابد. بدبینی را می توان در روش های مختلف به خوش بینی تبدیل کرد. مثلاً بدبین ها بر حسب عادت مسئولیت هایی که خارج از کنترلشان است به دیگران واگذار می‌کنند. این نوع از بدبینی می‌تواند با به چالش کشیدن مفروضات مخرب اساسی و جایگزینی آن با اسنادات مثبت که نتیجه آن یک نوع واقع گرایانه خوش بینی خواهد شد، تغییر کند. بعضی افراد نیز با ایجاد انتظارات غیر واقع گرایانه و اهداف غیرقابل دسترس بدبینی را درون خود توسعه می‌دهند و به جای اینکه به موفقیت برسند بیشتر شکست را تجربه می‌کنند. با یاد دادن استراتژی های هدفگذاری مؤثر ‌به این افراد می توان خوش بینی را توسعه داد (اسنایدر، ۲۰۰۲؛۲۵۱).

 

ذکر این نکته مهم است که بیان کنیم، خوش بینی همیشه یک سبک اسنادی نیست و بدبینی هم نباید همیشه به طور منفی در نظر گرفته شود. در موقعیت هایی که باید احتیاط کنیم، محتاط باشیم، برنامه ریزی اقتضایی داشته باشیم و یا مقیاس های پیشگیرانه داشته باشیم که این ها نوعی از محیط های بسیاری از سازمان ها است تا قادر باشیم سبک خودمان را بین بدبینی و خوش بینی تطبیق دهیم به عبارت دیگر یک سبک خوش بینی منعطف داشته باشیم. خوش بینی منعطف و واقع گرایانه به طور همزمان اجازه می‌دهد که دستاوردها و موفقیت های مثبت را در خود و دیگران شناسایی کنیم و مسئولیت موقعیت های مشکل و چالش برانگیز را بپذیریم.

 

تاب آوری به عنوان یک منبع روانشناختی توسعه پذیر و قابل یادگیری

 

لوتانز تاب آوری را داشتن تلاش بیشتر در دستیابی به موفقیت به هنگام احاطه شدن توسط مشکلات و سختی ها و یا حتی رویدادهای مثبت، پیشرفت ها و مسئولیت های بیشتر تعریف می‌کند (لوتانز، ۲۰۰۲ ؛۶۹۶). برخلاف مفاهیم سنتی تاب آوری که آن را یک ظرفیت شگرفی که فقط در افراد منحصر به فردی دیده می شود، با ظهور روانشناسی مثبت و سپس رفتار سازمانی مثبت بیان شد که تاب آوری یک ظرفیت روانشناختی قابل یادگیری و توسعه پذیر است. کویوتو افراد تاب آور را افرادی می‌داند که واقعیت ها را قبول می‌کنند و شدیداًً بر اعتقادات و ارزش هایشان پایبند هستند و دارای مکانیزم های انطباقی مؤثری هستند که به آن ها اجازه می‌دهد به طور منعطف به موقعیت های غیرمنتظره پاسخ گویند (لوتانز و همکاران، ۲۰۰۷ ؛۱۱).

 

با وجود تئوری ها و نظریه پردازی ها ‌در مورد تاب آوری در ادبیات روانشناسی رشد و بالینی، تاب آوری در ادبیات مدیریت نیز به عنوان یک معیار رفتار سازمانی مثبت ظهور ‌کرده‌است، که پایه علمی آن از ادبیات روانشناسی مثبت گرا بیرون کشیده شده است.

 

برای مثال رویکردهای ایجاد شده برای گسترش و توسعه تاب آوری اخیراًً قابلیت کاربرد آن را در محیط کار نشان می‌دهد. ماتسن سه استراتژی را به عنوان رویکردهای مؤثر برای ایجاد تاب آوری بیان می‌کند: ۱- استراتژی های متمرکز بر سرمایه ۲- استراتژی های متمرکز بر ریسک ۳- استراتژی های متمرکز بر فرایند ماتسن و رید بیان می‌کنند که یک سرمایه، ویژگی قابل ارزیابی در گروهی از افراد یا وضعیت آن ها است که پیامدهای مثبت در آینده را بر طبق معیارهای خاصی پیش‌بینی می‌کند. این سرمایه ها شامل، دانش، مهارت، توانایی ها، ویژگی های شخصیتی و ارتباطات اجتماعی می شود.

 

تمامی این موارد پیش‌بینی کننده عملکرد بالاتر هستند. استراتژی های متمرکز بر سرمایه بر ایجاد تاب آوری از طریق ارتقاء موجودی های این سرمایه ها تأکید دارد که این خود سبب افزایش احتمال موفقیت می شود. همچنین ریسک ها یا عوامل آسیب پذیر از پیامدهای نامطلوب هستند. مثالهایی که می توان از این نوع عوامل در این محیط کار اشاره کرد عبارتند از: استرس، تعارض، فقدان ایمنی، فقدان ارتباطات و بازخورد، رهبری غیر مؤثر و پویایی های گروهی ضد بهرورانه، استراتژی های متمرکز بر ریسک، احتمال شکست را با حذف و یا تقلیل بسیاری از این عوامل، کاهش می‌دهد. استراتژی های متمرکز بر فرایند تلاش می‌کنند برای ارتقاء تاب آوری، مکانیسم های انطباقی کارایی را ایجاد کنند که می‌تواند بهره برداری از سرمایه های مختلف را برای غلبه بر پریشانی و اضطراب تسهیل کند (لوتانز، یوسف و آولیو، ۲۰۰۷؛ ۱۱).

دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 16 – 8

داور به واسطه “استاندارد اثربخشی ” در زمان شناسایی رویه‌های دادخواهی، کشف، و شنیدن که به کار گرفته خواهند شد راهنمایی می‌شود. با توجه ‌به این مشکلات رویه‌ای ، قاعده ۷ در حقوق آمریکا اینگونه می‌باشد:

 

اگر داور تشخیص دهد که اطلاعات بیشتری لازم یا مطلوب می‌یاشد ، داور رویه‌ای را به کار خواهد گرفت که آن ها باور دارند که به طور اثربخش تری اطلاعات را به شیوه‌ای سازگار با اهداف حل اختلاف طرفین تولید می‌کند. رویه انتخاب شده توسط داور ممکن است، یا ممکن نیست، که شامل ارائه شفاهی یا شهادت زنده شود . در مواقعی که داور خواهان داشتن رویه‌های فردی زنده می‌باشد ، این رویه‌ها در تاریخ، زمان، و مکان در نظر گرفته شده توسط داور انجام خواهد شد. قبل و بعد از اجرای رویه پیشنهاد شده برای اداره اقدامات پس از آن ، ممکن است داور ، اگر این رویه تحت همان شرایط اثربخش به نظر رسد ، نهاده‌های طرفین را با توجه به رویه پیشنهاد شده دریافت می‌کند. (آلوسیوس، ۱۹۹۶ :۲۹)

 

اگر رویه‌های به وجود آمده توسط داور برای طرفین غیر قابل قبول باشند، بنا بر قاعده ۱ آن ها همواره “به طور مکتوب، مواففقند، برای تکمیل یا اصلاح کردن” مقررات بواسطه تعیین رویه‌ای که آن ها می‌خواهند که داور آن را دنبال کند.

 

۳-۸-آشکار کردن جریان فکری داور

 

قاعده ۸ در حقوق آمریکا یک روش نوآورانه را به کار می‌گیرد که فرصتی را برای طرفین فراهم می‌کند که ‌در مورد رأی‌ پیشنهادی داور پیش نویس رأی‌ نظر بدهند. هنگامی که داور به تصمیمی رسید، او نیاز دارد که یک پیش نویس برای طرح خود آماده نماید که” یافته های حقیقی، نتیجه قانونی، تجزیه و تحلیل اختلاف و رأی‌ پیشتهادی” داور را در بر بگیرد. طرفین قرارداد این حق را دارند که نطری مختصر بر پیش نویس نطر داشته باشند و با توجه به دریافت نظرات طرفین، ممکن است داور رویه را برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر یا ادامه دادن با صدور رأی‌ و نظر نهایی باز نماید. این رویه برای نشان دادن یک شکایت در رابطه با داوری “بی‌طرف” طراحی شده است: داور ممکن است به سادگی ‌در مورد موقعیت یکی از طرفین دچار سوء تفاهم شود. ارزش این رویه بواسطه الزامی که داور از روی یافته های حقیقی، نتایج قانون، و تجزیه و تحلیل پایه برای نظرهای پیش نویس و نهایی نشان می‌دهد افزایش یافته است. این موضوع فرصتی را برای طرفین فراهم می‌کند در جهت شناخت یافته های حقیقی و حقوقی خاص، و تحلیل‌های قانونی، که آن ها باور دارند که ناقص‌اند. داور پس از آن می‌توتند تصمیم بگیرد که ایا رویه‌ها نیاز به بازگشایی برای تمرکز بر روی مسئله حقیقی دارد یا اینکه یک مسئله قانونی نیاز به تحقیق دوباره، تشریح، یا استدلال بیشتر دارد. (الرحمانی، ۲۰۱۱ :۸)

 

اگرچه برخی از مفسران اعتقاد دارند که صدور یک نظر دقیق یک دعوتنامه غیر ضروری برای رقابت با رأی‌ داور می‌باشد، اما سایرین احساس می‌کنند این موضوع یک بخش ضروری فرایند حل اختلاف می‌باشد . نویسندگان بر این باورند که یک نظر دقیق باید ، در شرایط اجاره‌نامه نفت و گاز به سه دلیل منتشر شود: اول، داور را مجبور ‌کند تا از طریق وقایع و قانون برای رسیدن به تصمیمی معقول درست عمل نماید ؛ دوم، به طرفین اجازه دهد که بر روی تصورات غلط خاصی تمرکز کنند که داور ممکن است وقایع و قانون را به عنوان بخشی از فرایند بازنگری رأی‌ پیش نویس در نظر گیرد ؛ سوم ، درجه‌ای از محدودیت را برای اختلافات به وجود ‌آورد و امیدوار باشد که در آینده اختلافاتی ‌در مورد مسائل مشابه به وجود نیایند . (دیوید، ۲۰۰۹ :۴۱۸)

 

نظرات مکتوب همچنین باید عملکرد مفیدی را با توجه تاثیر پیش گیرنده رویه داوری ارائه دهند. آن ها تا حدی برای بررسی‌ها در اختلافات به وجود آمده بین طرفین در دسترس می‌باشند، این موضوع ممکن است تمایل به مواجهه دوباره با مشکلات در آینده که پیش از این توسط داور شناسایی شده‌اند را حذف نماید. به عنوان مثال، فرض کنید در بازه سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ داور متوجه شد که یک مستاجر اشتباها هزینه های فشرده سازی را کسر کرده و رأی‌ به ۱۰۰٫۰۰۰ دلار خسارت برای موجر داد. داور بر اساس تفسیر بند حق امتیاز ‌به این تصمیم رسید. از آنجا که مستاجر به کسر کردن هزینه های فشرده سازی در سال ۱۹۹۷ و پس از ان ادامه داد و موجر فرایند داوری را برای بازیابی هزینه های کسر شده آغاز نمود، آیا لازم است که داور دومی دوباره بند مربوط به حق امتیاز را تفسیر نماید؟ آیا داور به سادگی می‌تواند به رأی‌ داور قبلی تکیه کند و رأی‌ به جریمه نقدی دهد؟

 

قواعد نمونه نوشته شده برای روش‌های اثربخش بیشتر برای مقابله با اثرات آینده یافته های یک داور به وجود آمده‌اند. بر اساس قاعده ۹ هرکدام از طرفین می‌تواند درخواست یک داور برای ارائه دادن کمک‌های مثبتی که حقوق و تعهدات طرفین را تعیین می‌کنند در آینده به عنوان بخشی از رأی‌ داوری می‌باشد. به هر حال، حتی بدون بهره گیری از کمک‌های مثبت ، قاعده ۸ به وجود می‌آید : نظر نهایی داور رویه قضایی الزام آوری را میان طرفین با توجه به مشکلات مشخص شده توسط داور به وجود می‌آورد و تا حدی مرتبط می‌باشند، که ‌در مورد اقدامات پس از آن که حقوق و تعهدات طرفین را بر اساس اجاره نامه مدیریت می‌کنند توافق خواهند داشت. به علاوه، داور قبلی تا حدی درباره یک مسئله تفسیری مربوط به اختلاف اخیر تصمیم گرفته است و مسئله نمی‌تواند در رویه داوری بعدی مورد بحث قرار گیرد.

 

نویسندگان به بحث اصلی در برابر به وجود آوردن یک رأی‌ مکتوب از طریق پرداختن مستقیم ‌به این مسئله قضایی پاسخ داده‌اند. قاعده ۸ در حقوق آمریکا اینگونه نتیجه می‌شود:

 

اگرچه طرفین ، بواسطه این این قاعده ، نیازمند داوری برای صدور رأی‌ دقیق نهایی دارند، آن ها به هر طریقی قصد گسترش دادن یافته های قضایی داوران را ندارند. در عوض ، طرفین تصور می‌کردند که رأی‌ داور تنها در زمینه‌های محدود مشخص شده در قانون داوری فدرال قابل بازنگری می‌باشد. .(سوناراجا، ۱۹۹۰ :۲۲۲)

 

مقررات محرمانه قاعده ۱۳ایکسید همواره بازنگری محدود شده را بواسطه منع افشای نظر نهایی رواج می‌دهند؛ تنها رأی‌ داور در فرایند در نظر گرفتن آن به عنوان یک حکم عمومی خواهد بود .

دانلود پایان نامه و مقاله | تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق – 3

اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:

 

هدف اصلی:

 

تعیین ارتباط بین چرخه عمر شرکت و هزینه آورده صاحبان سهام در قلمرو پژوهش

 

اهداف فرعی:

 

  1. تعیین ارتباط بین مرحله افول از چرخه عمر شرکت و هزینه آورده صاحبان سهام در قلمرو پژوهش

 

  1. تعیین ارتباط بین مرحله بلوغ از چرخه عمر شرکت و هزینه آورده صاحبان سهام در قلمرو پژوهش

 

 1. تعیین ارتباط بین مرحله رشد از چرخه عمر شرکت و هزینه آورده صاحبان سهام در قلمرو پژوهش

 

سؤالات تحقیق

 

سؤال اصلی:

 

بین چرخه عمر شرکت و هزینه آورده صاحبان سهام در قلمرو پژوهش چه رابطه‌ای وجود دارد؟

 

سوا لات فرعی:

 

  1. بین مرحله افول از چرخه عمر شرکت و هزینه آورده صاحبان سهام چه رابطه‌ای وجود دارد؟

 

  1. بین مرحله بلوغ از چرخه عمر شرکت و هزینه آورده صاحبان سهام چه رابطه‌ای وجود دارد؟

 

 1. بین مرحله رشد از چرخه عمر شرکت و هزینه آورده صاحبان سهام چه رابطه‌ای وجود دارد؟

 

فرضیه‌های تحقیق

 

فرضیه اصلی:

 

بین چرخه عمر شرکت و هزینه آورده صاحبان سهام در قلمرو پژوهش رابطه‌ مستقیم وجود دارد.

 

فرضیات فرعی:

 

  1. بین مرحله افول از چرخه عمر شرکت و هزینه آورده صاحبان سهام رابطه‌ مستقیم وجود دارد.

 

  1. بین مرحله بلوغ از چرخه عمر شرکت و هزینه آورده صاحبان سهام رابطه‌ مستقیم وجود دارد.

 

 1. بین مرحله رشد از چرخه عمر شرکت و هزینه آورده صاحبان سهام رابطه‌ مستقیم وجود دارد.

 

مدل مفهومی تحقیق

 

در این تحقیق از مدل منظر حسن و همکاران (۲۰۱۵) استفاده شده است. اینان تحقیق خود را ‌در مورد رابطه بین تأثیر چرخه عمر شرکت بر هزینه سرمایه شرکت‌ها به انجام رسانیده‌اند. مدل‌های تحقیق آن‌ ها به صورت زیر می‌باشد: رابطه بین چرخه عمر شرکت بر هزینه سرمایه شرکت با بهره گرفتن از مدل زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد:

 

که در آن:

 

: هزینه آورده حقوق صاحبان سهام K

 

: چرخه عملیات CLC-UM

 

: اندازه شرکت SIZE

 

: نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازاری حقوق صاحبان سهام BM

 

: ریسک سیستماتیک (بتای حسابداری) BETA

 

LOSS: سود (زیان)

 

LEV: اهرم مالی

 

ZSCORE: ورشکستگی احتمالی شرکت‌ها

 

یادآوری می‌گردد که در پژوهش منظر حسن و همکاران (۲۰۱۵) از متغیرهای اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازاری حقوق صاحبان سهام، ریسک سیستماتیک، سود (زیان)، اهرم مالی و ورشکستگی احتمالی شرکت‌ها به عنوان متغیرهای کنترلی یادکرده‌اند. در حالی که در انجام تحقیق خود هیچ نوع کنترلی بر این متغیرها توسط محققین اعمال نشده است و همانند متغیر چرخه عمر که مستقل تلقی شده، در کنار هم به عنوان متغیرهای تعریف‌شده در رابطه خطی فوق‌الذکر آورده شده است. در تحقیق حاضر به جهت ایفای نقش متغیرهای مستقل به همه این متغیرها، متغیر مستقل اطلاق شده است.

 

در این تحقیق مشابه کار منظر حسن و همکاران (۲۰۱۵) معادله فوق‌الذکر به عنوان یک رابطه پارامتریک تعریف‌شده که در آن مقادیر متغیرهای مستقل و تابعی بر مبنای عملکرد تاریخی شرکت‌ها در یک بازه ۵ ساله تعیین و ۷β …و ۲β و ۱β و α به عنوان پارامترهای مجهولی تلقی شده که با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و تحلیل داده های تابلویی برآورد شده‌اند.

 

روش پژوهش

 

روش تحقیق از جهت هدف: با توجه به اینکه در این تحقیق از مدل‌ها، روش‌ها و نظریه های موجود در راستای حل مسئله یا بهبود وضعیت استفاده کردیم، ‌بنابرین‏ تحقیق فوق از جهت هدف، کاربردی است.

 

 

روش تحقیق از جهت روش استنتاج و گردآوری داده ها: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه علمی انتخاب شده است، ‌بنابرین‏ از جهت روش استنتاج استقرایی است.

 

روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: نهایتاًً با عنایت به اینکه داده های اصلی تحقیق در کار می‌دانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده های تاریخی مندرج در صورت‌های مالی به دست آمده، ‌بنابرین‏ تحقیق فوق از جهت طرح تحقیق، پس رویدادی است.

 

قلمرو پژوهش

 

هر پژوهش باید دامنه مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش ازلحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر بوده است.

 

قلمرو موضوعی

 

قلمرو موضوعی پژوهش تعیین ارتباط بین چرخه عمر شرکت و هزینه آورده صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

 

قلمرو مکانی

 

حیطه مکانی اجرای تحقیق و به تعبیری افراد جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق عبارت از شرکت‌های منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با ویژگی‌هایی چون ختم دوره مالی به ۲۹/۱۲، عدم تعلق به مجموعه شرکت‌های واسطه‌گری مالی یا سرمایه‌گذاری، نداشتن بیش از سه ماه توقف معاملاتی و در اختیار بودن صورت‌های مالی در بازه زمانی موردمطالعه، به عضویت بورس درآمدن پیش از بازه زمانی موردمطالعه و عدم خروج از بورس طی این بازه زمانی است که در فصل سوم این گزارش تحقیقی به عنوان جامعه آماری تعریف‌شده است.

 

قلمرو زمانی

 

قلمرو زمانی تحقیق حاضر بر مبنای بازه زمانی داده های موردمطالعه عبارت از بازه زمانی ۵ ساله مربوط به سال‌های عملکردی مالی ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳ بوده است.

 

تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق

 

چرخه عمر شرکت[۴]: همه موجودات زنده، ازجمله نباتات، جانوران و انسان‌ها همگی از منحنی عمر یا چرخه عمر پیروی می‌کنند. این‌گونه موجودات متولد می‌شوند، رشد می‌کنند، به پیری می‌رسند و در نهایت می‌میرند در اقتصاد و مدیریت از همین تعریف استفاده شده و عمر سازمان‌ها را به مراحل مختلف تقسیم می‌نمایند (آنتونی ورامش[۵]،۱۹۹۲).

 

هزینه آورده صاحبان سهام (هزینه سرمایه): هزینه سرمایه یکی از مفاهیمی است که همواره موردتوجه صاحب‌نظران مالی بوده است و عامل اصلی در ایجاد شکاف بین سود حسابداری و سود اقتصادی است، این مفهوم به شکل‌های مختلف تعریف‌شده است لیکن یکی از تعریف‌هایی که مقبولیت بیشتری دارد هزینه سرمایه را به عنوان کمینه نرخ بازدهی تعریف می‌کند که با کسب آن ارزش واحد اقتصادی ثابت می‌ماند. (کردستانی و حدادی،۱۳۸۸).

 

ساختار تحقیق

 

گزارش تحقیق حاضر طی ۵ فصل به ترتیب زیر ارائه شده است.

 

فصل اول: در این فصل کلیات تحقیق مشتمل بر تشریح و بیان موضوع، اهداف و سؤالات تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق، تعاریف عملیاتی واژه ها مورداشاره قرار گرفت.

 

فصل دوم: در این فصل ادبیات و پیشینه موردبررسی قرارگرفته است. در این فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقیق، تحقیقات مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام‌گرفته، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

فصل سوم: این فصل به شرح جزییات اجرایی روش تحقیق اختصاص‌یافته است. در این فصل به ترتیب روش کلی تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزار و روش‌های گردآوری و تحلیل داده ها مورد بحث قرارگرفته است.